Kategoria: Artykuły

Artykuły

Próby i trudne chwile!

„Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.” (Jk 1,2–4 UBG)

Trudne chwile w życiu – wszyscy przez nie przechodzimy. Dlaczego one się zdarzają? Uczę się, że Bóg jest większy niż jakiekolwiek moje problemy. On zawsze jest ze mną. On zawsze mnie ...

Więcej
0

Chrześcijański Charakter

Słowo Boże nie tylko przytacza wielkie zasady prawdy i obowiązku, które powinny rządzić naszym życiem, lecz także dla naszej zachęty przedstawia historię wielu tych, którzy zademonstrowali te zasady. Ludzie „tymże biedom poddani jako i my”, walczyli z pokusą i zwyciężyli w sile Wszechmocnego Pomocnika. Wśród trudności większych niż te, do sprostania którym my zostaliśmy wezwani, ludzie byli wierni obowiązkowi i Bogu.

Poza jedynym doskonałym Wzorem, na świętych stronicach nie został opisany ani jeden charakter bardziej godny naśladowania niż charakter proroka Daniela. ...

Więcej
0

CHRYSTUS DROGĄ ŻYCIA

Przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangieliją królestwa Bożego, a mówiąc: Wypełnił się czas, i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii.” Mar. 1:14-15 (BG)

Pokuta jest połączona z wiarą i w ewangelii wysunięta została jako niezbędna do zbawienia. Paweł głosił pokutę. Powiedział: „Jakom się nie schraniał niczego, toby było pożyteczne, abym wam nie oznajmił, i nie uczył was ...

Więcej
0

BÓG CHRONI PRAWA CZŁOWIEKA

Bóg musi karać morderców. On daje życie, i On odbiera życie, gdy życie to staje się postrachem i zagrożeniem. Miłosierdzie okazane umyślnemu mordercy jest okrucieństwem wobec jego współtowarzyszy.”

Nadanie prawa – Talks and Sermons Vol. 2, p. 187 – 188 (fragment)


Jakże cierpliwie Bóg ochraniał prawa człowieka! Przypisał karę do umyślnego morderstwa. „Kto przelewa krew człowieka, tego ...

Więcej
0

MODLITWA BEZ ODPOWIEDZI?

Psalm 88,14-15: Lecz ja, Panie, do ciebie wołam, a rankiem wita cię modlitwa moja:
Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz przede mną oblicze swoje?

Żona i matka dwojga dzieci nagle umiera na raka. Nie mam pojęcia, dlaczego Bóg pozwolił, by taka straszna choroba zabiła człowieka w takim momencie życia. Nie wiem, dlaczego pozwolił, by mąż i dzieci stracili kogoś tak drogiego, ani dlaczego jej rodzice, bracia, siostry, przyjaciele musieli doświadczyć takiego głębokiego smutku. Nie wiem, dlaczego zachorowała i umarła. Wiem na pewno, ...

Więcej
0

BOŻYM NARZĘDZIOM NALEŻY SIĘ SZACUNEK

Na Syjonie jest wielu grzeszników, a są oni porównani do kąkolu wśród pszenicy. Lecz Chrystus powiedział: „Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.” Nie mamy żadnego zniechęcającego poselstwa dla kościoła. Chociaż dawane są nagany, ostrzeżenia i słowa karcenia to kościół stoi jako Boże wybrane narzędzie rozpowszechniania światła. Zachowujący przykazania lud Boży sprawia, że rozbrzmiewa ostrzeżenie skierowane do świata, ...

Więcej
0

BĄDŹCIE JEDNI DLA DRUGICH UPRZEJMI

W Swoim życiu Chrystus dał przykład jak powinniśmy traktować siebie nawzajem. Chodził „czyniąc dobrze”, usługując cierpiącym i nauczając nieświadomych. Nie przyszedł na ten świat, aby zbawić sprawiedliwych; ponieważ nie było żadnego sprawiedliwego. Przyszedł, aby zbawić wszystkich, którzy odczuwali swoją potrzebę Zbawiciela. Dla tego celu pracował niestrudzenie, nigdy nie myśląc o Sobie Samym.

Chrystus nieustannie ciężko pracował, aby wybawić ludzi ze zwiedzenia. Dla tego celu muszą pracować Jego słudzy. Bóg dał każdemu człowiekowi pewną miarę światła i ma on pozwolić temu światłu, ...

Więcej
0

Niezwykłe doniesienia reporterów AWR

Niesamowita historia, którą usłyszeliśmy od dyrektora naszej rozgłośni FM w kenijskim mieście Eldoret, potwierdza moc interwencji niebiańskich aniołów w życiu osób zważających na Boży głos.

Przemierzając pewną część świata, dyrektor stacji usłyszał niedawno następującą historię z pierwszej ręki:

Adwentystycznego pastora poproszono o odwiedzenie domu w mieście, gdzie prześladowano chrześcijan. Po przybyciu na miejsce kaznodzieja ku ...

Więcej
0

Problem samowystarczalności

Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18,3 UBG).   

Miałem ciężki czas z tym tekstem biblijnym. Nie jestem dzieckiem! Jestem dorosły, a dorośli sami dbają o siebie! Tak zostałem wychowany. Dobra niemiecka krew. Jednak ten tekst mówi, że droga do królestwa niebieskiego prowadzi przez proste zaufanie i zależność jak u dziecka!

Czy chcesz mi powiedzieć, że w moim duchowym chodzeniu z Bogiem, ...

Więcej
0

Niewiara – Nasza największa słabość

Zaprawdę powiadam wam: Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18,3 UBG).

Miałem ciężki czas z tym tekstem biblijnym. Nie jestem dzieckiem! Jestem dorosły, a dorośli sami dbają o siebie! Tak zostałem wychowany. Dobra niemiecka krew. Jednak ten tekst mówi, że droga do królestwa niebieskiego prowadzi przez proste zaufanie i zależność jak u dziecka!

Czy chcesz mi powiedzieć, że w moim duchowym chodzeniu z Bogiem, muszę stać się jak trzyletnie dziecko? Obecnie posiadam ...

Więcej
0
Strona 21 z 24 «...101920212223...»