Niezwykłe doniesienia reporterów AWR
11-03-2013Niezwykłe doświadczenia

Niesamowita historia, którą usłyszeliśmy od dyrektora naszej rozgłośni FM w kenijskim mieście Eldoret, potwierdza moc interwencji niebiańskich aniołów w życiu osób zważających na Boży głos.

Przemierzając pewną część świata, dyrektor stacji usłyszał niedawno następującą historię z pierwszej ręki:

Adwentystycznego pastora poproszono o odwiedzenie domu w mieście, gdzie prześladowano chrześcijan. Po przybyciu na miejsce kaznodzieja ku swojemu zdumieniu odkrył, że stoi przed domem imama, islamskiego duchownego. Chociaż bał się o swoje życie, coś kazało mu zapukać do drzwi.

Po wejściu zobaczył, że czeka na niego trzydziestu muzułmanów z imamem na czele! Dopiero oblał go zimny pot. Ale oto z ust gospodarza padła zaskakująca prośba: „Czy może nas pan po cichu ochrzcić?”. Zebrawszy myśli, pastor zawołał: „Chwileczkę! Skąd wiecie, że jesteście gotowi?”. Na te słowa imam, przepełniony nabożnym lękiem, rzekł niezwykle poważnym głosem: „Od kilku miesięcy co wieczór przychodzi do mnie anioł i przedstawia mi nauki Biblii”. Imam z kolei przekazał te nauki trzydziestu mężczyznom. Gdy kaznodzieja, chcąc ich sprawdzić, zadał im szereg pytań, okazało się, że faktycznie byli świetnie ugruntowani w całej doktrynie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego! Pastor ochrzcił całą grupę.

Na całym globie, czasem w bardzo odosobnionych miejscach, istnieją grupy ludzi, których Bóg poucza na różne cudowne sposoby.

Niedawno pewna rodzina udała się z misją w gęstą górską dżunglę, aby odkryć, że ich przybycie zostało przepowiedziane w snach wodzowi wioski. A kiedy pastor Tim zaczął organizować spotkania ewangelizacyjne, jeszcze więcej osób zaczęło miewać sny, w których starszyźnie kilku okolicznych wiosek polecono przybywać na jego wykłady!

Wielu muzułmanom śni się „Mężczyzna w bieli”, mówiący, aby w poszukiwaniu prawdy o czasach ostatecznych udali się do Adwentystów Dnia Siódmego. Gdy poznają prawdy biblijne, rozpoznają w nim samego Jezusa. W pewnym islamskim kraju pastor wykupił duży billboard, na którym umieścił reklamę: „Jeśli mieliście sen o «Mężczyźnie w bieli», dzwońcie pod ten numer”. Zatelefonowało do niego ponad sto osób złaknionych prawdy!

 

Wydział Południowopacyficzny

Dzięki szeregowi opatrznościowych wydarzeń muzułmański szejk w Australii zaprosił „świeckiego” adwentystę (miejscowego starszego zboru), aby podzielił się adwentystycznymi wierzeniami z jego islamskimi współwyznawcami.

Zanim adwentysta przeprowadził pierwsze spotkanie w meczecie, szejk miał trzy sny. Za każdym razem Bóg mówił mu: „Nie próbuj nawrócić tego adwentysty. Po prostu słuchaj go. Ma dla muzułmanów poselstwo o czasach końca”. Po pierwszym spotkaniu szejk zaprosił go na jeszcze cztery wykłady. Kiedy adwentysta skończył, szejk nadał przez internet wiadomość do swoich 200 tys. islamskich współwierzących, aby słuchali Adwentystów Dnia Siódmego, bo mają oni dla nich przesłanie!

Jako ludzie ubłogosławieni prawdą musimy się nią dzielić jak najszerzej i jak najszybciej. Światowe Radio Adwentystyczne (ang. AWR) ma olbrzymie możliwości przekazywania biblijnego orędzia na całej kuli ziemskiej za pośrednictwem fal krótkich, internetu oraz programów dostępnych w systemie na życzenie i możliwych do pobrania. Aby jednak było to realne, potrzeba Waszego nieustającego, hojnego wsparcia!

Jak możemy odmówić tego błogosławieństwa tak wielu ludziom złaknionym nadziei i zbawienia?

Proszę, abyście pomogli dokończyć to dzieło, przyłączając się do nas poprzez zarówno modlitwę, jak i wsparcie materialne. Wiemy, że naszych programów słuchają potajemnie w domach dziesiątki tysięcy muzułmanów. Dopiero w wieczności poznamy całkowity wpływ Waszych modlitw i datków.

Czy to możliwe, aby 2013 rok był ostatnim, w którym musimy żyć w tym świecie pełnym grzechu i smutku? W tych końcowych dniach historii ziemi gotowi są przyłączyć się do nas potężni aniołowie.

 

Zakaszmy rękawy!

 

© Dowell Chow, prezes AWR
Tłum. Paweł Jarosław Kamiński

 

0