Kategoria: Tydzień modlitwy 2020

Tydzień modlitwy 2020

Dzień 7 – Tydzień Modlitwy – “Wszystko pięknie uczynił – seksualność, a chrześcijańskie życie” – transmisja na żywo

Nie była całkiem pewna jak to się stało — jednak się stało. Monika1 została wychowana w domu adwentystycznym i chrześcijańskie życie było dla niej czymś naturalnym. Potem spotkała Marka, także ucznia adwentystycznej szkoły średniej. Spędzali czas razem, aż doszło do intymnego związku seksualnego za ...

Więcej
0

Dzień 3 – Tydzień Modlitwy – „Chrześcijańskie życie i owoc Ducha Świętego” – transmisja na żywo

Czy może istnieć Stowarzyszenie Adwentystycznych Rabusiów Bankowych? Moje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa” (Ga 2,16). Apostoł uważał, że jeśli chrześcijańskie życie nie jest oparte na ewangelii, staje się albo tanią łaską, albo perfekcjonizmem.

Kluczem do chrześcijańskiego życia jest ...

Więcej
0

Dzień 2 – niedziela – “Wartości Królestwa i chrześcijańskie życie” – transmisja na żywo

Adwentystów dnia siódmego można znaleźć w prawie wszystkich krajach świata. Ap 14,12 mówi nam dlaczego. Ten apokaliptyczny urywek opisuje zasadnicze wartości prawdy, które określają chrześcijańską wiarę. Jest to wiara w Jezusa jako jedynego Zbawiciela ludzkości i posłuszeństwo przykazaniom Bożym. Te odwieczne wartości niosą pokój, radość oraz szczęście w ludzkim życiu.

Wezwanie do lojalności

Lojalność wobec Jezusa jako Pana jest fundamentalna dla naszego świadczenia. Nielojalność oznacza całkowite duchowe fiasko.

Ellen White zauważyła: „Zaprzeczamy, że Jezus Chrystus jest Tym, który gładzi grzech świata, jeśli po ...

Więcej
0

Dzień 1 – sobota – „Biblia fundamentem chrześcijańskiego życia” – transmisja na żywo

„Słowo Twoje jest pochodniom nogom moim”

To był kluczowy moment mojego życia. Po ukończeniu studiów w Takoma Academy w stanie Maryland w Stanach Zjednoczonych zdecydowałem się kontynuować studia w La Sierra College (obecnie uniwersytet)

w Kalifornii, oddalonej o cztery tysiące kilometrów. Gdy rozpocząłem ten nowy i ważny etap mojego życia, ojciec przysłał mi napisaną przez niego własnoręcznie kartkę z następującym cytatem: „Niech pierwszą rzeczą, którą czynisz z poranka, będzie po-święcenie się Bogu. Niech twoją modlitwą będą słowa: Przyjmij mnie, Panie, ...

Więcej
0

Dzień 7+1 – Tydzień Modlitwy – „Życie w czasie końca – wydarzenia ostatnich dni” – transmisja na żywo

Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie ...

Więcej
0