PRZYGOTOWANIE NA CZAS KOŃCAlogowyd3

W tym kwartale skupimy uwagę na czasie końca, ale nie tylko. W gruncie rzeczy skoncentrujemy się na Jezusie, ale w kontekście czasów końca i przygotowania na nie. Owszem, musimy zwrócić uwagę na pewne daty, światowe wydarzenia, historię, jako że Biblia mówi o nich w związku z czasami końca. Ale nawet w tym kontekście Pismo Święte cały czas mówi o Jezusie — kim On jest, czego dokonał dla nas, czego dokonuje w nas i czego dokona, gdy przyjdzie powtórnie.
Lekcja 1 • WSZECHŚWIATOWY BÓJ
Lekcja 2 • KSIĘGA DANIELA I CZAS KOŃCA
Lekcja 3 • JEZUS I APOKALIPSA JANA
Lekcja 4 • ZBAWIENIE I CZAS KOŃCA
Lekcja 5 • CHRYSTUS W NIEBIAŃSKIEJ ŚWIĄTYNI
Lekcja 6 • „ZMIANA” PRAWA BOŻEGO
Lekcja 7 • 24. ORAZ 25. ROZDZIAŁ EWANGELII MATEUSZA
Lekcja 8 • WIELBIENIE STWÓRCY
Lekcja 9 • ZWIEDZENIA W CZASIE KOŃCA
Lekcja 10 • STANY ZJEDNOCZONE I BABILON
Lekcja 11 • PIECZĘĆ BOŻA CZY ZNAMIĘ BESTII?
Lekcja 12 • BABILON I ARMAGEDON
Lekcja 13 • POWTÓRNE PRZYJŚCIE JEZUSA, NASZEGO PANA