Celem studium Lekcji Biblijnych w tym kwartale jest dostarczenie biblijnych instrukcji dotyczących chrześcijańskiej jedności.
W Piśmie Świętym znajdujemy liczne spostrzeżenia i instrukcje, jak mamy żyć zgodnie z Bożym darem jedności w Chrystusie. Te właśnie przekazane nam spostrzeżenia i instrukcje dotyczące naszego życia w jedności i wyrażania jej w Kościele są przedmiotem studium w rozpoczynającym się kwartale.
Lekcja 1 • STWORZENIE I UPADEK
Lekcja 2 • PRZYCZYNY BRAKU JEDNOŚCI
Lekcja 3 • ABY WSZYSCY BYLI JEDNO
Lekcja 4 • KLUCZ DO JEDNOŚCI
Lekcja 5 • DOŚWIADCZENIE JEDNOŚCI W KOŚCIELE WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIM
Lekcja 6 • OBRAZY JEDNOŚCI
Lekcja 7 • GDY DOCHODZI DO KONFLIKTÓW
Lekcja 8 • JEDNOŚĆ W WIERZE
Lekcja 9 • NAJBARDZIEJ PRZEKONUJĄCY DOWÓD
Lekcja 10 • JEDNOŚĆ I ZERWANE WIĘZI
Lekcja 11 • JEDNOŚĆ W WIELBIENIU BOGA
Lekcja 12 • ZORGANIZOWANY KOŚCIÓŁ A JEDNOŚĆ
Lekcja 13 • OSTATECZNE PRZYWRÓCENIE JEDNOŚCI
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android