Księga początku. Księga Rodzaju jest księgą o Jezusie. Mówi ona o Jezusie jako naszym Stworzycielu, Dawcy Życia i Odkupicielu. Pisząc setki lat po tym, jak Mojżesz napisał już Księgę Rodzaju, sięgając wstecz i nawiązując do słów tego patriarchy, apostoł Jan tak przedstawia Jezusa w swoim opisie stworzenia: „Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi”.
Księga Rodzaju jest ważna, bo w większym stopniu niż jakiekolwiek inne dzieło pomaga nam zrozumieć, kim jesteśmy jako ludzie. Prawda ta jest ważna szczególnie w naszych czasach, gdy większość ludzi wierzy, że jesteśmy dziełem przypadku i zbiegu okoliczności w czysto materialnym wszechświecie. Współczesny amerykański fizyk Sean M. Carroll napisał, że „my, ludzie, jesteśmy kupką zlepionego błota” (co w pewnym sensie jest prawdą, choć naukowcy rozumieją przez to, że owo połączenie „w zorganizowane układy” nastąpiło wyłącznie pod wpływem ślepych sił przyrody). Księga Rodzaju ukazuje nasze prawdziwe pochodzenie jako istot celowo i doskonale stworzonych na obraz Boga w doskonałym świecie. Księga Rodzaju wyjaśnia także upadek ludzkości, czyli powód, dla którego nasz świat nie jest już doskonały, a my razem z nim. Jednak Księga Rodzaju niesie także pocieszenie w postaci Bożej obietnicy zbawienia, mimo że świat sam z siebie nie oferuje nam w tej sprawie nic poza cierpieniem i śmiercią.
W tym kwartale będziemy nie tylko czytać i studiować Księgę Rodzaju, ale także cieszyć się jej pięknymi opowiadaniami i uczyć się jeszcze lepiej chodzić z Panem i Stwórcą — Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba.
Lekcja I — 2 kwietnia • Stworzenie
Lekcja II — 9 kwietnia • Upadek
Lekcja III — 16 kwietnia • Kain i jego dziedzictwo
Lekcja IV — 23 kwietnia • Potop
Lekcja V — 30 kwietnia • Wszystkie narody i Babel
Lekcja VI — 7 maja • Korzenie Abrahama
Lekcja VII — 14 maja • Przymierze z Abrahamem
Lekcja VIII — 21 maja • Obietnica
Lekcja IX — 28 maja • Podstępny Jakub
Lekcja X — 4 czerwca • Jakub-Izrael
Lekcja XI — 11 czerwca • Józef, mistrz od snów
Lekcja XII — 18 czerwca • Józef, książę Egiptu
Lekcja XIII — 25 czerwca • Izrael w Egipcie
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android