CZYTAJ NAJNOWSZĄ LEKCJĘ BIBLIJNĄlogowyd3

W tym kwartale przyjrzymy się szafarstwu oraz temu, czego uczy nas ono o życiu zgodnym z wolą Bożą, w tym o wolności od umiłowania świata we wszelkich jej przejawach. Szafarstwo to codzienny i praktyczny wyraz tego, co znaczy podążać za Jezusem. Jest ono wyrazem naszej miłości do Boga i środkiem służącym życiu prawdą daną nam w Chrystusie. Jesteśmy szafarzami, gdyż Bóg nas pierwszy umiłował.
Lekcja 1 • Wpływ materializmu
Lekcja 2 • Widzę, chcę, biorę
Lekcja 3 • Bóg czy mamona?
Lekcja 4 • Unikanie dróg świata
Lekcja 5 • Szafarstwo p upadku w edenie
Lekcja 6 • Cechy dobrego szafarza
Lekcja 7 • Uczciwość wobec boga
Lekcja 8 • Oddziaływanie dziesięciny
Lekcja 9 • Dary wdzięczności
Lekcja 10 • Rola szafarstwa
Lekcja 11 • Długi i codzienne podejmowanie decyzji
Lekcja 12 • Nawyki szafarza
Lekcja 13 • Rezultaty szafarstwa