W tym kwartale przeanalizujemy z grubsza zasadnicze części i zagadnienia Apokalipsy Jana. Chodzi o to, by poznać główne tematy owej księgi i zrozumieć, że prawdziwie ukazuje ona Jezusa Chrystusa, Jego życie, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie i Jego arcykapłańską służbę dla ludu Bożego.
Apokalipsa Jana obiecuje błogosławieństwa tym, którzy czytają jej słowa, słuchają ich oraz zachowują zawarte w niej przesłanie. „Apokalipsa Janazaczyna się zaleceniem skierowanym do nas, byśmy zrozumieli zawartą w niej naukę. »Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski« (Ap 1,3). Gdy jako lud zrozumiemy, co ta księga oznacza dla nas, nastąpi wśród nas wielkie ożywienie. Nie rozumiemy jeszcze w pełni lekcji, które księga ta zawiera, mimo że otrzymaliśmy nakaz, by badać ją i studiować”.
Analizując tę księgę, odkryjesz dla siebie to, co powinieneś usłyszeć i zachowywać w oczekiwaniu na przyjście naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Tematy lekcji:
Lekcja 1 • EWANGELIA Z WYSPY PATMOS
Lekcja 2 • POŚRÓD ŚWIECZNIKÓW
Lekcja 3 • PRZESŁANIA JEZUSA DO SIEDMIU ZBORÓW
Lekcja 4 • GODZIEN JEST TEN BARANEK…
Lekcja 5 • SIEDEM PIECZĘCI
Lekcja 6 • OPIECZĘTOWANY LUD BOŻY
Lekcja 7 • SIEDEM TRĄB
Lekcja 8 • SZATAN — POKONANY WRÓG
Lekcja 9 • SZATAN I JEGO SPRZYMIERZEŃCY
Lekcja 10 • WIECZNA EWANGELIA BOGA
Lekcja 11 • SIEDEM PLAG OSTATECZNYCH
Lekcja 12 • SĄD NAD BABILONEM
Lekcja 13 • WSZYSTKO NOWYM CZYNIĘ
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android