Możemy zapytać:
— Czy istnieje podobieństwo między sytuacją Izraelitów obozujących na granicy Ziemi Obiecanej a naszą obecną sytuacją, gdy znajdujemy się na granicy Ziemi Obiecanej, choć znacznie lepszej niż tamta?
Stąd też temat Lekcji Biblijnych tego kwartału zatytułowanych Teraźniejsza prawda w Księdze Powtórzonego Prawa. Właśnie temu będziemy się uważnie przyglądać — przesłaniom teraźniejszej prawdy, które możemy znaleźć w słowach Boga skierowanych do Jego ludu przymierza.
W tym kwartale będziemy studiować Księgę Powtórzonego Prawa tematycznie, poruszając takie sprawy jak: wieczne przymierze, prawo i łaska, co to znaczy miłować Boga i bliźniego oraz — co najważniejsze — jak Księga Powtórzonego Prawa objawia Bożą miłość, która została najpełniej ukazana w śmierci Jezusa na krzyżu oraz w Jego zmartwychwstaniu.
Spis treści:
Lekcja I — 2 października • Wstęp do Księgi Powtórzonego Prawa
Lekcja II — 9 października • Lekcja historii według Mojżesza
Lekcja III — 16 października • Wieczne przymierze
Lekcja IV — 23 października • Miłować Pana Boga
Lekcja V — 30 października • Obcy przybysz w twoich bramach
Lekcja VI — 6 listopada • Który naród jest tak wielki?
Lekcja VII — 13 listopada • Prawo i łaska
Lekcja VIII — 20 listopada • Wybierz życie
Lekcja IX — 27 listopada • Nawróć ich serca
Lekcja X — 4 grudnia • Pamiętaj, a nie zapominaj
Lekcja XI — 11 grudnia • Księga Powtórzonego Prawa w późniejszych księgach Starego Testamentu
Lekcja XII — 18 grudnia • Księga Powtórzonego Prawa w Nowym Testamencie
Lekcja XIII — 25 grudnia • Zmartwychwstanie Mojżesza
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android