Lekcje czwartego kwartału dowodzą tego, że życie jest skomplikowane. Gdy tylko próbujemy czynić dobro, natychmiast pojawiają się przeszkody i przeciwności. Nawet przyjaciele mogą otwarcie czy potajemnie sprzeciwić się nam, a także zostać naszymi wrogami. Przeszkody i opór wobec dobra świadczą o tym, że szatan nie śpi, a grzech jest realny. Dla człowieka walka z szatanem jest niepodobieństwem, gdyż sprawca zła jest silniejszy niż ludzie. Jedynie Bóg może dać nam zwycięstwo, zmienić nasze myślenie i dać nam moc do prowadzenia zrównoważonego życia. Rozczarowania są okazją do zmiany naszego życia. Doznane zawody mogą pomóc nam skupiać się na tym, co jest dla nas najważniejsze, i przyspieszać nasz duchowy rozwój, gdy dzięki mocy Bożej będziemy odnosić zwycięstwa we wszystkich kryzysowych sytuacjach.
Księga Ezdrasza i Księga Nehemiasza nie kończą się optymistycznie. Grzech jest poważnym problemem, a szerzy się łatwo i szybko. Największe wyzwanie nie przychodzi z zewnątrz, ale ze strony niewierności wobec Boga będącej skutkiem odrzucenia przez lud Jego objawionej woli. Być wiernym Panu i wytrwać w przestrzeganiu Jego nakazów to największa próba dla Bożego Kościoła. Ezdrasz dobrze rozumiał, że jedyna moc mogąca zmienić człowieka działa przez pilne studiowanie Pisma Świętego, rozumienie go i przyswajanie.
Zasadniczymi teologicznymi tematami tych dwóch ksiąg są: opatrzność, wierność i przymierze. Bóg spełnił swoje obietnice, mimo że Jego lud miał wąskie horyzonty myślowe, był zdezorientowany, rozproszony i uparty. Przez swoje sługi Bóg starał się obudzić Izraelitów z letargu oraz doprowadzić do ożywienia i reformacji.
Lekcja 1 • Zrozumieć sens historii — Zorobabel i Ezdrasz
Lekcja 2 • Nehemiasz
Lekcja 3 • Boże powołanie
Lekcja 4 • Stawianie czoła opozycji
Lekcja 5 • Sprzeniewierzenie się duchowi prawa
Lekcja 6 • Czytanie Słowa
Lekcja 7 • Nasz przebaczający Bóg
Lekcja 8 • Bóg i przymierze
Lekcja 9 • Próby, uciski i listy
Lekcja 10 • Oddawanie czci Panu
Lekcja 11 • Lud powracający na złą drogę
Lekcja 12 • Jak radzić sobie ze złymi decyzjami?
Lekcja 13 • Przywódcy w Izraelu
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android