Żyjąc u końca proroczej linii czasu tego świata, widzimy wyraźnie, że Księga Daniela trafnie przepowiedziała wszystkie ziemskie imperia, a więc mamy mocny powód, by ufać, że nastanie także to królestwo, na które jeszcze czekamy — wieczne Boże Królestwo, a które Jezus ustanowi po swoim powtórnym przyjściu.
O tak, Księga Daniela jest wspaniałym dokumentem historycznym utwierdzającym naszą wiarę, szczególnie ważnym dla adwentystów dnia siódmego, jako że znajdujemy na jej kartach fragmenty tekstu związane bezpośrednio z początkami naszego ruchu, takie jak Dn 8,14: „Odpowiedział mu: »Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Potem świątynia zostanie oczyszczona«” (BC). Ten werset jest paralelny do Dn 7,22.26-27, gdzie jest mowa o tym, że po wielkim niebiańskim sądzie, którego wyrok okaże się korzystny dla świętych Najwyższego, zostanie ustanowione wieczne Królestwo Boże. W przeciwieństwie do przemijających ziemskich imperiów to królestwo trwać będzie wiecznie.
Lekcja 1 — 4 stycznia • Od czytania do zrozumienia
Lekcja 2 — 11 stycznia • Z Jerozolimy do Babilonu
Lekcja 3 — 18 stycznia • Od tajemnicy do objawienia
Lekcja 4 — 25 stycznia • Z pieca do pałacu
Lekcja 5 — 1 lutego • Od pychy do pokory
Lekcja 6 — 8 lutego • Od zuchwalstwa do unicestwienia
Lekcja 7 — 15 lutego • Anioł w lwiej jamie
Lekcja 8 — 22 lutego • Ze wzburzonego morza na obłoki niebieskie
Lekcja 9 — 29 lutego • Od skażenia do oczyszczenia
Lekcja 10 — 7 marca • Od wyznania grzechów do pocieszenia
Lekcja 11 — 14 marca • Od walki do zwycięstwa
Lekcja 12 — 21 marca • Z północy i południa do prześlicznej ziemii
Lekcja 13 — 28 marca • Z prochu do gwiazd
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android