W tym kwartale będziemy zgłębiać Słowo Boże, by przyjrzeć się, jak ci, którzy mieli udział w ciele i krwi, choć byli napełnieni wiarą, nieuchronnie doświadczali rozpaczy, zdrady, zawodu, straty, niesprawiedliwości i przemocy. Zapewne możemy się z nimi utożsamić. Jak sobie z tym wszystkim radzili? Czego się w tych okolicznościach nauczyli? Czego możemy się od nich nauczyć?

Gdy będziemy studiować doświadczenia, zmagania i próby wiary tych ludzi, bardzo podobne do naszych, to musimy je widzieć zawsze na tle krzyża Chrystusa. Musimy pamiętać, że bez względu na to, czego doświadczamy, Jezus Chrystus, nasz Stwórca i Odkupiciel, wycierpiał niepomiernie więcej.

Lekcje Biblijne 3/2022 nie są poświęcone studiowaniu teodycei, usprawiedliwieniu Boga wobec istnienia zła. Tak jak zaznaczyliśmy wcześniej, będziemy się starali zrozumieć nieuchronność cierpienia, jakiego doświadczamy w świecie, w którym grzech jest tak samo powszechny jak powietrze. Spróbujemy wykazać, że ból, cierpienie i strata nie znaczą, że Bóg nas opuścił. Znaczą one, że nawet jako wierzący uczestniczymy we wspólnym losie upadłej ludzkości. Różnica polega na tym, że dzięki Jezusowi mamy nadzieję, którą On nam oferuje. Możemy więc dostrzec sens i cel w życiu, które innym ludziom wydaje się bezsensowne i bezcelowe, nawet jeśli nie rozumiemy obietnicy, że „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują” (Rz 8,28) — Bóg, który choć stworzył wszystko, także cierpiał za wszystkich. I dlatego Go miłujemy .

Lekcja I — 2 lipca • Tygiel Pasterza
Lekcja II — 9 lipca • Ciężkie próby, które nadchodzą
Lekcja III — 16 lipca • Klatka (dla ptaków)
Lekcja IV — 23 lipca • Ujrzeć oblicze Złotnika
Lekcja V — 30 lipca • Żar (ekstremalne gorąco)
Lekcja VI — 6 sierpnia • Walczyć ze wszystkich sił
Lekcja VII — 13 sierpnia • Niezniszczalna nadzieja
Lekcja VIII — 20 sierpnia • Widząc Niewidzialnego
Lekcja IX — 27 sierpnia • Życie przynoszące chwałę Bogu
Lekcja X — 3 września • Cichość w tyglu
Lekcja XI — 10 września • Czekanie w tyglu
Lekcja XII — 17 września • Obumrzeć jak ziarno
Lekcja XIII — 24 września • Chrystus w tyglu
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android