Czytaj najnowszą lekcję biblijnąlogowyd3

W trzecim kwartale 2017 roku tematem przewodnim będzie Ewangelia w “Liście do Galatów”, którego autorem jest
apostoł Paweł.
W trzecim kwartale 2017 roku tematem przewodnim będzie Ewangelia w “Liście do Galatów”, którego autorem jest apostoł Paweł. Jak żadna inna księga biblijna “List do Galatów” omawia szereg tematów niezwykle istotnych dla każdego chrześcijanina. To właśnie w “Liście do Galatów” Paweł porusza kwestie takie jak: wolność, rola prawa w zbawieniu, nasz status w Chrystusie, natura życia w mocy Ducha Świętego oraz jak grzeszni ludzie mogą zostać uczynieni prawymi wobec świętego i sprawiedliwego Boga.

Studia tego kwartału są zaproszeniem do udania się w drogę wraz z apostołem Pawłem, który wzywa Galatów, by dochowali wierności Jezusowi. Jednocześnie dają nam okazję do przeanalizowania naszego zrozumienia prawd, które otworzyły drogę do ostatecznego zerwania Lutra z Rzymem i powrotu do biblijnej ewangelii.