Ludzie zostali stworzeni w Edenie do życia w rodzinie, jako mąż i żona. Później pojawiły się dzieci i ich dzieci. I tak toczy się historia ludzkości aż do dziś. Wiele z pierwszych historii biblijnych — począwszy od Adama i Ewy, poprzez patriarchów i dynastię Dawida — toczyło się w kontekście rodziny i rodzinnych więzi. W całej Biblii — w taki czy inny sposób — rodziny tworzą tło opisywanych wydarzeń. Nie powinno nas to zaskakiwać, gdyż przechodząc przez kolejne etapy życia, my także czynimy to samo w większym lub mniejszym stopniu w środowisku rodziny.
Pomimo działania sił wrogich rodzinie, tak w przeszłości, jak i obecnie (na przykład praktyka poligamii w czasach biblijnych przyczyniająca się do destabilizacji życia rodzinnego), oraz wbrew próbom przedefiniowania pojęcia rodziny biblijna koncepcja rodziny trwa niewzruszenie. I tak powinno być. Rodzina to środowisko, w którym wzrastamy, a zatem może ona być największą siłą dobra albo zła w kwestii kształtowania naszego życia oraz tego, jak reagujemy na różne wyzwania, przechodząc poszczególne etapy życia.
Lekcja 1 • RYTM ŻYCIA
Lekcja 2 • WYBORY, KTÓRYCH DOKONUJEMY
Lekcja 3 • PRZYGOTOWANIE NA ZMIANY
Lekcja 4 • SAMOTNI
Lekcja 5 • MĄDRE SŁOWA DLA RODZIN
Lekcja 6 • KRÓLEWSKA PIEŚŃ MIŁOSNA
Lekcja 7 • KLUCZE DO RODZINNEJ JEDNOŚCI
Lekcja 8 • WYCHOWANIE DZIECI
Lekcja 9 • CZAS TRACENIA
Lekcja 10 • TRUDNE CHWILE
Lekcja 11 • WIERZĄCE RODZINY
Lekcja 12 • CO WIDZIELI W TWOIM DOMU?
Lekcja 13 • NAWRÓCENIE SERC W CZASIE KOŃCA
 

 

Biblia w wielu polskich przekładach – Android

 

Szkoła Sobotnia – Android