DZIEJE APOSTOLSKIElogowyd3

Dzieje Apostolskie przedstawiają okres kształtowania się Kościoła wczesnochrześcijańskiego. W okresie tym następował istotny rozwój administracyjny i teologiczny Kościoła. Widzimy to na przykład w sposobie, w jaki Kościół podchodził do pytań dotyczących czasu powtórnego przyjścia Jezusa, statusu pogan czy roli wiary w zbawieniu. To, czego Kościół wczesnochrześcijański był w stanie dokonać w tak krótkim czasie, pozostaje świadectwem tego, jak dużo Bóg może uczynić przez tych, którzy korzą się przed Nim w modlitwie, wznoszą się ponad indywidualne różnice i pozwalają, by Duch Święty posługiwał się nimi dla chwały i czci Boga.

Dzieje Apostolskie to historia ludzi powołanych przez Boga do rozpoczęcia Jego dzieła. Czego możemy się nauczyć z tej księgi my, którzy zostaliśmy powołani przez Niego do zakończenia Jego dzieła w tym świecie?

Lekcja 1 • BĘDZIECIE MI ŚWIADKAMI
Lekcja 2 • PIĘĆDZIESIĄTNICA
Lekcja 3 • ŻYCIE KOŚCIOŁA WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKIEGO
Lekcja 4 • PIERWSI PRZYWÓDCY KOŚCIOŁA
Lekcja 5 • NAWRÓCENIE PAWŁA
Lekcja 6 • SŁUŻBA APOSTOŁA PIOTRA
Lekcja 7 • PIERWSZA PODRÓŻ MISYJNA
Lekcja 8 • ZJAZD KOŚCIOŁA W JEROZOLIMIE
Lekcja 9 • DRUGA PODRÓŻ MISYJNA
Lekcja 10 • TRZECIA PODRÓŻ MISYJNA
Lekcja 11 • ARESZTOWANIE PAWŁA W JEROZOLIMIE
Lekcja 12 • UWIĘZIENIE PAWŁA W CEZAREI
Lekcja 13 • PODRÓŻ PAWŁA DO RZYMU