Wybór specjalnego znaku Kościoła, jego logo, stanowi wyraz wartości, jakimi kierują się adwentyści dnia siódmego. Naszym fundamentem jest Biblia, Słowo Boże, jako otwarta księga, z której poselstwem musimy się koniecznie zapoznać, a jej rady wcielić w życie. Ośrodkiem biblijnego przesłania jest krzyż, który na znaku również jest położony centralnie. Ponad krzyżem i otwartą Biblią widzimy płomienie Ducha Świętego, posłańca prawdy. Wierzymy, że chociaż ten znak jest jedynie bardzo prostym obrazem podstaw wiary adwentystów, to jednak może być rozpoznawalnym symbolem poselstwa adwentystów, jakie kierują do świata.

OTWARTA BIBLIA

Pismo Święte jest podstawą znaku i reprezentuje biblijne fundamenty naszej wiary. Przedstawia otwartą księgę, co sugeruje pełną akceptację słowa Bożego.

KRZYŻ

Symbol krzyża reprezentuje Ewangelię zbawienia i umieszczony jest w środku rysunku, aby podkreślić ofiarę Chrystusa, która jest centralnym tematem naszej wiary.

PŁOMIEŃ

Ten kształt składa się z trzech linii opisanych na kuli ziemskiej. Linie mają symbolizować trzech aniołów (z 14 rozdziału Apokalipsy) opasujących glob, aodzwierciedlają pełnomocnictwo do zaniesienia Ewangelii całemu światu. Ogólna forma kształtu płomienia symbolizuje Ducha Świętego.

LINIE

Linie na górze znaku, mały akcent, symbolizują zmartwychwstanie i zabranie do nieba podczas drugiego przyjścia Chrystusa, ostatniego oparcia dla naszej wiary.

NAZWA KOŚCIOŁA

Znaki Kościoła, jak „Kościół Adwentystów Dnia Siódmego”, „adwentystyczny” itd. mogą być używane wyłącznie wpowiązaniu z adwentystami dnia siódmego i niekomercyjną działalnością uwierzytelnionych osób, grup czy instytucji. Użycie znaków Kościoła podlega kontroli Generalnej Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego poprzez Komitet ds.Zarejestrowanych Znaków oraz w pewnych przypadkach poszczególne Kościoły krajowe, czyli Unie.
Przypominamy, że nazwę domenową Kościoła w Polsce zaleca się stosować w pisowni przez „w” a nie „v”, czyli „adwent.pl”, a nie „advent.pl”, mimo tego że Kościół zarejestrował obie wersje tego adresu. Informujemy, że Kościół posiada również swoją domenę europejską, czyli „adwent.eu”.

LOGO KOŚCIOŁA

Zarejestrowane znaki Kościoła mogą być używane przez Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, jego agendy i instytucje czyli jego wydziały, Unie (Kościoły krajowe), konferencje (diecezje) i zbory (parafie), jako znaki autoryzowane przez Generalną Konferencję Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.