„Projekt OdNowa”  został założony przy zborze Łódź-Widzew w odpowiedzi na współczesny kryzys rodzin, w których brakuje właściwych relacji i wzorców komunikacji. W społeczeństwie niewystarczająca jest wiedza o tym, jak rozmawiać, aby być wysłuchanym przez dzieci/dorosłych oraz jak słuchać, aby dzieci/dorośli chcieli mówić. Wiele relacji jest przemocowych, kiedy to ludzie oskarżają się wzajemnie, mówią do siebie bez szacunku, stosując szereg blokad komunikacyjnych. Narastające konflikty i kryzysy w rodzinach często wynikają m.in. z braku świadomości własnych emocji oraz braku umiejętności komunikacji bez przemocy.

W ramach „Projektu OdNowa” prowadzone są cykliczne warsztaty z rodzicami „Jak mówić, aby dzieci nas słuchały…” w oparciu o książkę o tym samym tytule oraz Pismo Święte i inne lektury dotyczące relacji, a także własne doświadczenia. Pełen kurs składa się z 7 spotkań. W trakcie kursu omawiane są między innymi następujące zagadnienia: jak pomóc dzieciom, aby radziły sobie z własnymi uczuciami, zachęcanie do współpracy, zamiast stosowania kar, zachęcanie do samodzielności, pochwały i szacunek do samego siebie, uwalnianie dzieci od grania ról.

Podczas warsztatów doradca rodzinny dzieli się wiedzą i doświadczeniem, aby pomóc rodzicom, którzy chcą być wsparciem dla dzieci w trudnych dla nich momentach i budować bliskie relacje z własnymi dziećmi. Jednak poznane zasady mogą być z powodzeniem zastosowane znacznie szerzej, w relacjach ze wszystkimi ludźmi, w małżeństwach, przyjaźniach, pracy i Kościele. W trakcie spotkań uczestnicy poznają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim ćwiczą poznane metody i narzędzia komunikacji.

„Projekt OdNowa” jest służbą na rzecz budowania dobrych relacji, zgodnych z Bożym zaleceniem i wzorem, jaki wynika z Pisma Świętego oraz dostępnej wiedzy psychologicznej. W ramach „Projektu OdNowa” prowadzona jest również chrześcijańska służba poradnictwa indywidualnego oraz dla małżeństw w oparciu o program „Caring for the Heart”. Ponadto organizowane są spotkania grup wsparcia dla kobiet i dla rodziców.

Projekt został dofinansowany ze środków ASI. 

Jeśli chcesz wesprzeć tę służbę, będziemy wdzięczni za Twoją modlitwę. Istnieje również możliwość wsparcie finansowego – przelewy prosimy kierować na konto naszego zboru, wpisując w tytule „Projekt OdNowa”.

 

 


Małgorzata Trzeciak – Widz