Artykuły

12-26 października wykłady Samuela Bragi – Módl się z mocą

W sobotę rozpoczynamy wspaniałą serię wykładów! Ponownie będziemy gościć misjonarza Samuela Bragę, który przylatuje do nas z Australii!
Poprowadzi on serię wykładów pt. “Módl się z mocą”. Będziemy mieli okazję poznać tajemnice wysłuchanej modlitwy.
Wykłady odbywają się w Zatoka Sportu Politechniki Łódzkiej przy al. Politechniki 10 w Łodzi, w sali A.  Od 12 do 26 października (oprócz czwartków), godz. 18.00.
 Wstęp wolny! Zaproście znajomych i przychodźcie tłumnie!
 Więcej informacji: www.odkryjboga.pl
Jeżeli nie ...
Więcej
0

Uroczystość Wieczerzy Pańskiej – 5.10.2019

 

W najbliższą sobotę (5 października) zapraszamy na uroczystość Wieczerzy Pańskiej. 

„Tak nadszedł dzień Przaśników, w którym należało ofiarować Paschę. Jezus posłał Piotra i Jana z poleceniem: Idźcie i przygotujcie nam Paschę, byśmy mogli ją spożyć. Oni Go zapytali: Gdzie chcesz, abyśmy ją przygotowali? Odpowiedział im: Oto gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie, i powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta cię: Gdzie jest izba, w której mógłbym spożyć Paschę z ...
Więcej
0

SPRAWDŹ I PRZEKONAJ SIĘ

Nie jest taką prostą sprawą utrzymać dotychczasowe przekonanie, że Biblia nie jest wiarygodnym źródłem ze względu na jej starodawny okres po- wstania. Odkrycia starożytnych manu- skryptów z ostatnich 200 lat wykazały, że tekst Pisma Świętego nie został skażony w wyniku upływu czasu, a poza tym wykopaliska archeologiczne potwierdzają autentyczność Biblii i zawartych w jej tekście szczegółów. Odkrycia archeologiczne czy zachowane manuskrypty są niczym innym jak dowodami dla wiary. Biblia zawiera prawdę. Pismo Święte jest księgą, której człowiek nie mógłby napisać ...
Więcej
0

JAK OSIĄGNĄĆ ZWYCIĘSKIE ŻYCIE

Widziałam, że nikt nie może uczestniczyć w ‘pokrzepieniu’, jeśli nie osiągnie zwycięstwa nad wszelkim grzechem, dumą, egoizmem, miłością do świata, jak również każdym złym słowem i czynem.” EW 71 “Warunki dostąpienia życia wiecznego pod przymierzem łaski są takie same jak w Edenie -doskonała sprawiedliwość, harmonia z Bogiem, całkowita zgodność z zasadami Jego prawa. Wzorzec charakteru wyrażony w Starym Testamencie jest taki sam jak ten, który przedstawiony został w Nowym Testamencie. Nie jest on wzorcem, którego nie można by osiągnąć. W ...
Więcej
0

NAJZWYKLEJSZY FRAGMENT TEKSTU

Krytycy Biblii zajęli się innym tematem. Zaczęli się spierać co do daty napisania ksiąg Nowego Testamentu, przenosząc ich okres powstania z I wieku n.e. na okres, gdy powstał Kodeks Synajski. Natomiast wierzącym biblistom potrzebny był najmniejszy chociażby fragment rękopisu Nowego Testamentu z okresu między I wiekiem, gdy — jak twierdzą — został on napisany, a IV wiekiem n.e., gdy powstał Kodeks Synajski. Było to poważne wyzwanie!
Więcej
0

ODKRYCIA PROFESORÓW

Ostatnia wyprawa Konstantina Tischendorfa była finansowana przez cara, dlatego też zabrał on bezcenny Kodeks Synajski do Petersburga, stolicy Cesarstwa Rosyjskiego. W przeciwieństwie do zwoju kodeks to rękopis w formie książki.
Kodeks Synajski przyciągał uwagę całego świata. Podczas bolszewickiej rewolucji znajdował się on jeszcze w Petersburgu. Jednak finansowe kłopoty zmusiły Stalina do wystawienia bezcennego manuskryptu na sprzedaż. W roku 1933 został on odkupiony przez Muzeum Brytyjskie za 100 tys. funtów szterlingów.

Więcej

0

ATAK NA NOWY TESTAMENT

Bój o Stary Testament skończył się zwycięstwem za sprawą odkryć dokonanych przez beduińskiego pasterza. Zwycięstwo w walce o Nowy Testament osiągnięto za pomocą odkrycia Konstantina Tischendorfa, niemieckiego teologa, biblisty, filologa klasycznego iprofesora. Studiując biblijne zagadnienia, Tischendorf utwierdził się w przekonaniu, że autorami ewangelii byli świadkowie zapisanych wydarzeń (Mateusz, Marek, Łukasz i Jan) i że tekst, który przekazali, jest godny zaufania.
Podczas gdy inni twierdzili, że Paweł napisał tylko cztery z nowotestamentowych listów, skrupulatna analiza języka i stylu doprowadziła go do poglądu, ...
Więcej
0
Page 1 of 11 12345...»