KTÓRĄ DROGĄ?
20-11-2014Chodzenie z Bogiem

„Wchodźcie przez ciasną bramę; albowiem przestronna jest brama i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, a wiele ich jest, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; a mało ich jest, którzy ją znajdują”. Mat.7:13,14.

Stoją przed tobą dwie drogi – szeroka droga pobłażania samemu sobie i wąska ścieżka poświęcenia się. W tę szeroką drogę możesz zabrać samolubstwo, dumę, ukochanie świata; lecz ci, którzy wstępują na wąską ścieżkę, muszą odłożyć na bok wszelkie obciążenie i grzech, który tak łatwo osacza. Którą drogę wybrałeś – czy tę, która prowadzi do śmierci wiecznej, czy też tę wiodącą do chwały i nie-śmiertelności?

Nigdy w historii świata nie było czasu bardziej poważnego, aniżeli czas, w którym obecnie żyjemy. Ważą się nasze losy wieczne i powinniśmy obudzić się i uświadomić sobie wagę uczynienia naszego powołania i wybrania pewnym. Nie odważymy się zaryzykować naszych spraw wiecznych stawiając na czyste prawdopodobieństwa. Musimy być poważni i przekonani. To, czym jesteśmy, co robimy; jakie ma być nasze postępowanie w przyszłości to wszystko są pytania niewypowiedzianego momentu i nie możemy sobie pozwolić na to, by być nieuważnymi, obojętnymi, nie zainteresowanymi. Każdemu z nas wypada zadać sobie pytanie: „Czym. jest dla mnie wieczność?” Czy nasze stopy idą ścieżką wiodącą do nieba, czy też szeroką drogą prowadzącą do zguby?. .

Ci, którzy odnoszą sukces w życiu chrześcijańskim, będą uważali wszystkie rzeczy za stratę dla wspaniałości poznania i wiedzy o Chrystusie. Tylko ci, którzy mieszkają w Chrystusie, mogą poznać, czym jest prawdziwe życie. Uświadamiają sobie wartość prawdziwej religii. Przynieśli oni swoje talenty wpływu. oraz środki i zdolności przed ołtarz poświęcenia, pragnąc tylko poznać i czynić wolę Tego, który umarł dla ich odkupienia: Wiedza, że ścieżka, którą muszą podróżować jest niebezpieczna i wąska, oraz że napotkają wiele przeszkód i pokus, jako że opierają się urokom szerszej drogi, która prowadzi do zguby; ale dostrzegą ślady stóp Jezusa i będą śpieszyć bieżąc ku zakładowi powołania wzniosłego w Panu i Zbawicielu. Wybiorą królewską drogę, która prowadzi do nieba.

E.G.White

0