PISMO ŚWIĘTE OBJAWIA JEZUSA
05-01-2015Krótkie Refleksje

„Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny; a one składają świadectwo o mnie” (J 5,39).

Każda książka ma główny wątek. Głównym wątkiem Biblii jest Chry­stus. Biblia jest historią stworzonego przez Niego doskonałego świa­ta, skażonego wskutek nieposłuszeństwa ludzi, a także opisem wy siłków miłującego Boga, by uratować Jego zgubione dzieci. Biblia jest „istorią Jezusa zstępującego na arenę dziejów ludzkości, by ratować ludzi, sttórzy sami nie mogą się uratować. W świecie egoizmu Jezus objawia nie- ‚jmolubną Bożą miłość. W świecie, który Go nie miłował, Jezus miłuje bezwarunkowo. „Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł” (Rz 5,8).

Widziałem, jak ta historia niesamowitej miłości zmieniała życie milio- nów ludzi na świecie podczas spotkań ewangelizacyjnych organizowanych przez It Is Written. Podczas takich spotkań w Madrasie, w Indiach, jedna z miejscowych ewangelistek poprosiła, by przydzielono ją do pracy w naj- zorszej dzielnicy miasta — getcie biedoty, gangów, złodziei, narkomanów : pijaków. Pewnego dnia, kiedy odwiedzała ludzi w tej dzielnicy, natknęła ‚]ę na przywódcę gangu. Ten podszedł do niej i powiedział:

— Kobieto, odejdź stąd z tym twoim Jezusem!

— Młody człowieku — odpowiedziała — powiedz mi, dlaczego ty nie miałbyś pokochać Go tak, jak ja Go kocham.

Gangster zaczął kląć i wrzeszczeć. Ona cierpliwie stała i czekała. Kiedy się uspokoił, opowiedziała mu, jak Jezus zmienił jej życie, napełniając jej ser­ce miłością, radością i pokojem. Twardy, bezwzględny gangster zaczął płakać.

— Kobieto, chodź ze mną do moich ludzi i opowiedz im to, co mi opowiedziałaś.

Chrystus objawiony w Piśmie Świętym zmienił serce tego niedowiarka. Z kart Pisma Świętego płynie miłość, która przemienia także nasze życie. Nie możemy uczynić nic, by uniemożliwić miłość Boga do nas. Wszystkie nasze grzechy nie przeszkodzą Mu w tym, aby nas miłować.

Biblia mówi nam o miłości tak zdumiewającej, tak cudownej, tak niezrównanej, tak ogromnej, że jeśli tylko jej pozwolimy, zmieni nas na pewno.

 

Mark Finley

0