Koronawirus w Polsce. Wytyczne Sekretariatu Zdrowia.
12-03-2020Aktualności

W związku z pojawieniem się w Polsce potwierdzonych przypadków koronawirusa, Sekretariat Zdrowia przy Zarządzie Kościoła, apeluje, aby bez paniki i niepotrzebnego lęku, ale poważnie wziąć pod uwagę wszystkie zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce. Zaleca się wszystkim codzienną obserwację aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego i stosowanie się do wytycznych.

Patrz strona: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Przeniesienie zakażenia wirusem COVID – 19 następuje poprzez rozprzestrzenianie się kropel, gdy zarażeni ludzie kaszlą lub kichają i uzyskują dostęp do organizmu przez drogi oddechowe (płuca). Objawy obejmują gorączkę, kaszel, ból mięśni, duszność i zmęczenie; niektórzy pacjenci mogą mieć biegunkę, a inni bardzo łagodnie lub wcale nie mieć objawów. Postęp choroby może prowadzić do ciężkiego zapalenia płuc z zniszczeniem i śmiercią tkanki płucnej.

W profilaktyce i leczeniu bardo ważne jest też przestrzeganie odpowiedniej higieny, która istotnie może wpłynąć na ograniczenie ryzyka zakażenia:

 • https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-potwierdzonego-przypadku-koronawirusa/

Zalecenie Światowej Organizacji Zdrowia:

Sekretariat Zdrowia poleca również  stronę Medycyny Praktycznej dla pacjentów:

Dla tych, którzy nie sięgną do wyżej wymienionych strony i zaleceń, przypominamy, że  obecnie zalecana jest samoobserwacja, zauważenie takich objawów jak kaszel, katar, osłabienie, podwyższona temperatura, duszność. Mając te objawy  zobowiązuje nas to do zgłoszenia się do lekarza pierwszego kontaktu i w zależności od stanu hospitalizacja lub  objęcie takiej osoby kwartantanną domową. Okres, w którym dana osoba może być zakaźna, wynosi od 2 do 14 dni. Okres kwarantanny (izolacji od innych) wynosi 2 tygodnie.

Podsumowanie: Standarowe środki ostrożności.

 1. Często myj ręce mydłem i wodą lub dezynfekuj na bazie alkoholu
 2. Kichaj w złożone ramię
 3. Podczas podróży zabierz ze sobą maski. Jeśli napotkasz sytuacje, w których ludzie kaszlą i kichają i znajdują się w pobliżu, nie wahaj się używać maski (lotniska, kabina samolotu, lobby, centra handlowe, zajęcia dla studentów i
  inne spotkania itp.)
 4. Zachowaj dystans pomiędzy ludźmi – przynajmniej 3 metry, unikaj bliskiego kontaktu z tymi, którzy kaszlą lub kichają i mają katar
 5. Unikaj dotykania / przecierania oczu, nosa i ust
 6. Jeśli wystąpi kaszel i  trudności w oddychaniu, nie zwlekaj,  szukaj pomocy medycznej i podziel się swoją historią podróży z lekarzem
 7. Stosuj bezpieczną żywności (dobrze ugotowane jedzenie, czyste produkty, pasteryzowane mleko)
 8. Unikaj podróży do obszarów endemicznych; mapę obszarów zakażonych znajdziesz się na stronie GIS
 9. Unikaj dużych zgromadzeń ludzi, jeżeli to możliwe zrezygnuj z planowanych imprez masowych
 10. Zachowaj spokój i zaufaj Boga.

Beata Śleszyńska

0