Wezwanie do modlitwy w związku z rozwojem epidemii koronawirusa
12-03-2020Aktualności

Przewodniczący Światowego Kościoła Adwentystów wzywa do modlitwy w związku z rozwojem epidemii koronawirusa. Ted N.C. Wilson zapewnia, że organizatorzy tegorocznej sesji Generalnej Konferencji w Indianapolis, szukają Bożych wskazówek i Bożego prowadzenia.

Coraz więcej osób jest świadomych poważnego zagrożenia, jakie niesie ze sobą rozszerzanie się koronawirusa COVID-19. W 65 krajach na całym świecie, u około 90 000 osób zdiagnozowano już wirusa, a ponad 3000 zgonów przypisano właśnie COVID-19. Spowodowało to wzrost obaw związanych m.in. z podróżami. Jak wielu z was wie, ostatnio poprosiłem o modlitwę za tę niezwykłą chorobę i teraz ponawiam specjalne wezwanie do modlitwy w związku z rozwojem koronawirusa COVID-19 na całym świecie. Kontynuujcie modlitwę za członków naszego kościoła i ludność wielu krajów na całym świecie, a zwłaszcza za tych, którzy zachorowali na tę chorobę i za tych, którzy stracili bliskich. Bądźmy odważnymi ambasadorami Jezusa, dzieląc się miłością i okazując troskę tym, którzy potrzebują pomocy.

Niektóre osoby pytają o plany dotyczące organizacji najbliższej Sesji Generalnej Konferencji, która odbędzie się w Indianapolis w stanie Indiana w dniach 25 czerwca – 4 lipca 2020 r. Zapewniamy, że organizatorzy i liderzy dokonują stałego przeglądu sytuacji i możliwych scenariuszy. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić jak najlepsze warunki w tej ciągle rozwijającej się sytuacji zagrożenia zdrowia. W chwili obecnej plany organizacji sesji są nadal aktualne. Proszę, módlcie się o Boże przewodnictwo i wskazówki we wszystkim, co jest planowane.

Niech słowa psalmisty będą dla nas pocieszeniem:

(3) Miej ufność w Panu i postępuj dobrze, mieszkaj w ziemi i zachowaj wierność. (4) Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. (5) Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał 
PSALM 37, 3-5

Jako światowy Kościół Adwentystów Dnia Siódmego, bez względu na trudności jakie napotykamy, jesteśmy w rękach Zbawiciela. Głośmy dalej odważnie poselstwo trzech aniołów i Jego powtórne przyjście. Dziękujemy za modlitwę za Kościół Boży i jego dzieło.

Ted N. C. Wilson
Przewodniczący Generalnej Konferencji Adwentystów Dnia Siódmego

0