Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości…