Kościół w kościele. Błogosławieństwo, czy problem?