Ogólnoświatowy Tydzień Modlitw 7-14 listopada
21-10-2020Aktualności

Zaproszenie do udziału w Ogólnoświatowym Tygodniu Modlitw, który odbędzie się od 7 – 14 listopada2020 roku

Drodzy w Chrystusie!

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem. A módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla Słowa Bożego…” (Kol. 4,2-3)

Kieruję do Was szczególne zaproszenia do uczestniczenia w przygotowanych nabożeństwach modlitewnych, które odbędą się w dniach 7-14 listopada. Chcemy każdego dnia studiować przedstawiony temat w postaci czytanek, a przede wszystkim modlić się z całym Kościołem. Z przyczyn epidemii prawdopodobnie wielu z nas nie będzie mogło uczestniczyć we wspólnych nabożeństwach modlitewnych. Zróbmy jednak wszystko, żebyśmy mogli każdego dnia w wieczornej porze np. między godziną 19:00 – 21:00 uczestniczyć w modlitwach i w ten sposób jednoczyć się oraz wzmocnić nasze błagania. 

Nie muszę nikogo przekonywać do tego, jak ważna jest modlitwa dla każdego
z nas. To jest podstawa chrześcijańskiego życia. Potrzebujemy szczególnej wspólnoty
z naszym Ojcem Niebiańskim. Chcemy dziękować Panu Jezusowi za złożoną ofiarę na krzyżu, dzięki której zostaliśmy usprawiedliwieni oraz wyzwoleni z niewoli szatana. Pragniemy przede wszystkim zaprosić Ducha Świętego do naszych serc, które potrzebują gruntownej przemiany.

Jesteśmy świadkami wypełniających się wydarzeń. Coraz bardziej świadomi, że Pan Jezus przyjdzie i że to wszystko dobiega swego końca. Pojawia się jednak pytanie, czy jesteśmy na to przygotowani?  Zwróćmy uwagę, jakie nas obowiązują restrykcje spowodowane coronavirusem. W jakim celu? Żeby zapobiec chorobie, a przede wszystkim śmierci, i jest to właściwe. Chociaż, jako chrześcijanie wiemy, że dotyczy to tylko naszego życia doczesnego. Natomiast ze smutkiem muszę stwierdzić, że ludzkość prawie nic nie robi, żeby uratować się przed śmiercią wieczną
i otrzymać od naszego Boga  życie wieczne. Jest to dla wielu ludzi zupełnie obojętne. Oczywiście nie wolno nam lekceważyć zagrożenia utraty życia doczesnego, ale przede wszystkim życia wiecznego. Dlatego wołajmy do Naszego Ojca Niebiańskiego, jak nigdy dotąd, i prośmy
o przygotowanie nas do przyszłego życia. Osobiście tęsknię za spotkaniem z naszym Panem
i Bogiem.

Jeszcze raz zapraszam do udziału w Tygodniu Modlitw.

Materiał do studiowania znajduje się w najnowszym wydaniu „Głosu Adwentu”.  Będzie również wysłany e-malem do pastorów i starszych zborów oraz dostępny do pobrania na stronie kościelnej: www.adwent.pl.

Wasz brat w Chrystusie  Ryszard Jankowski

Materiały do pobrania dla dorosłych:

Materiały do pobrania dla dzieci i młodzieży:

0