Wykłady „TAJEMNICE BOSKIEJ NATURY” – w soboty godzina 17:00
26-09-2020Aktualności

Obejrzyj zwiastun:

Zapraszamy na premierę nowej serii wykładów pastora Zbigniewa Makarewicz pt. „Tajemnice Boskiej Natury”. Premiera w soboty o godzinie 17:00 na naszym kanale YouTube „Adwentyści Łódź”

Tematyka spotkań:

1.„BÓG, KTÓREGO NIKT NIGDY NIE WIDZIAŁ”

 • dlaczego tak trudno rozmawiać o Bogu? 
 • Bóg jako tajemnica 
 • do kogo porównać Boga? Czy mamy jakiś model? 
 • Bóg, który przerasta nasze możliwości pojmowania 
 • kluczowa rola objawienia Bożego

2. „ZŁOŻONA JEDNOŚĆ”

 • jedność i jedyność Boga 
 • złożoność Bożej natury w Starym Testamencie 
 • Boże zrozumienie określenia «jeden» 
 • zagadkowa postać Anioła Jahwe
 • hierarchie bytów – tak zwani „bogowie”
 • pogańskie triady 
 • źródło nauki o Trójcy

3. „PROGRES BOŻEGO SAMOOBJAWIENIA”

 • zderzenie dwóch koncepcji dot. natury Boga
 • napięcie między tekstami Starego i Nowego Testamentu 
 • zasada uczciwości wobec świadectwa Biblii 
 • Trójca jako droga między skrajnościami 
 • czy Trójca to biblijna koncepcja? 
 • geneza nauki o Trójcy 
 • pokora w formowaniu wniosków 

4.„SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM” – 31 października godzina 17:00

 • roboczy model Trójcy 
 • Bóg Ojciec 
 • pytania dot. Syna Bożego 
 • czy Syn jest tą samą osobą co Ojciec? 
 • czy Syna ma tą samą naturę co Ojciec? 
 • pełnia Boskości Syna Bożego 
 • trzy okresy w egzystencji Syna Bożego 
 • znaczenie określenia «Syn Boży» 
 • Boskie atrybuty Syna Bożego 
 • Zarzuty wobec Boskości Chrystusa

5. „NIEBIAŃSKI POCIESZYCIEL”

 • znaczenie słowa «duch» w Biblii
 • symbole Ducha Świętego
 • Duch Święty w Starym Testamencie 
 • Duch Święty w Nowym Testamencie 
 • cechy osobowe Ducha Świętego 
 • czy Duch Święty jest mocą? 
 • Boskość Ducha Świętego 
 • Duch Ojca i Syna 
 • synteza ustaleń dot. Trójcy

6. „ZŁOŻONOŚĆ NATURY BOGA”

 • mankamenty „roboczego” modelu Trójcy
 • jedność mimo wewnętrznej złożoności Boga
 • istota trynitaryzmu – błędne poglądy na temat Trójcy
 • główne herezje – błędne poglądy na temat Syna Bożego
 • główne herezje – błędne poglądy na temat Ducha Świętego
 • główne herezje – dwie tajemnice Biblii
 • tajemnica pobożności kontra tajemnica nieprawości
 • Komu zależy na deformacji obrazu Boga?
0