KONFERENCJA DS. NABOŻEŃSTWA
30-04-2021Aktualności

Do Zborów i Pastorów Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce

Drodzy Pastorzy, Starsi Zboru, Siostry i Bracia,

W imieniu Zarządu Kościoła pragnę poinformować, że w dniach 22-23 maja odbędzie się pierwsza ogólnopolska konferencja na temat nabożeństwa.

Czytając Biblię i analizując historię planu zbawienia od raju aż do powtórnego przyjścia Pana Jezusa widzimy jak wielką rolę odgrywa wielbienie Boga, oddawanie mu czci i chwały oraz budowanie wspólnoty. Na przykładzie starotestamentalnej świątyni, ale również współczesnych doświadczeń i przeprowadzonych badań wiemy również, że nasze nabożeństwa są wielkim narzędziem misyjnym i świadectwem o Bogu i Kościele.

Zdajemy sobie też sprawę z tego jak wiele błędów wciąż popełniamy i jak bardzo potrzebna jest nam reforma i w tym zakresie. Dlatego chcielibyśmy, aby konferencja stała się początkiem dyskusji i pozytywnych zmian.

Konferencja będzie z wiadomych względów odbywać się on-line poprzez kanał YouTube i transmitowana z Łodzi Widzewa.

Szczegóły na stronie: nabozenstwo.adwent.pl

Ramowy program:


Sobota, 22 maja:    

  • Nabożeństwo 9.30-11.30
  • Sesja 1 – Idea i cel nabożeństwa, godz. 17.00
  • Sesja 2 – Studium Biblii (Szkoła Sobotnia) narzędziem misji, godz. 18.00

Niedziela, 23 maja:

  • Sesja 3 – Organizacja nabożeństwa, godz. 10.00
  • Sesja 4 – Wygłaszanie kazań, godz. 11.00 
  • Sesja 5 – Język nabożeństwa i komunikacja, godz. 12.00
  • Sesja 6 – Media w nabożeństwie i nabożeństwo w mediach, g. 13.00

Każda sesja składać się będzie z 20 minutowej prezentacji wprowadzającej w temat i 30 minutowego panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych gości. W panelu dyskusyjnym będą przekazywane pytania, uwagi i pomysły od uczestników czatu, który będzie odbywał się na żywo, równolegle z toczącym się programem.

Po konferencji powstanie dokument będący zapisem w punktach najważniejszych wniosków.

Link i wszelkie bardziej szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie.

Zarezerwujcie sobie wyżej wymienione terminy.

Zapraszamy do udziału wszystkich adwentystów, którym droga jest idea nabożeństwa, a w szczególności pastorów, starszych zborów, kierowników szkoły sobotniej, ewangelizacji, młodzieży, dzieci, diakonatu, komunikacji i mediów oraz wszystkie osoby, które zaangażowane są w przygotowywanie nabożeństw i czynnie w nich uczestniczą.

W imieniu komitetu organizacyjnego[1]

Pastor Marek Rakowski


[1] W skład komitetu wchodzą: Beata Baron, Ryszard Jankowski, Mirosław Karauda, Daniel Kluska, Remigiusz Krok, Zbigniew Makarewicz, Marek Micyk, Konrad Pasikowski, Marek Rakowski

Materiały do pobrania:

0