Komunikat Zarządu Kościoła z dnia 20 maja 2020 roku
21-05-2020Aktualności

Wobec wydania kolejnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-878,18990016.html informujemy:

 1. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych w
  budynku użyteczności publicznej na to przeznaczonym znajdować się może 1 uczestnik
  na 10 m2 w budynkach o powierzchni powyżej 50 m2
 2. W budynkach o powierzchni mniejszej niż 50 m2 przebywać może tylko 5 osób.
 3. Zbory odbywające nabożeństwa w wynajętych budynkach użyteczności publicznej
  niebędących obiektami kultu religijnego (np. domy kultury) mogą przywrócić
  nabożeństwa za zgodą właścicieli tych budynków czy pomieszczeń.
 4. Poza ww. budynkami oraz cmentarzami (dopuszczalna liczba 50 osób) nadal niemożliwe
  jest organizowanie żadnych zgromadzeń, czyli np.:
  a) nabożeństw na wolnym powietrzu,
  b) nabożeństw w domach, poza najbliższą rodziną,
  c) zgromadzeń powyżej 2 osób (np. wyznawców na łonie przyrody).
 5. Pozostałe zalecenia z 6 maja oraz instrukcja organizowania nabożeństw pozostają
  niezmienione.
 6. Przypominamy o potrzebie zachowania dystansu 2 metrów, szczególnie osób
  sprawujących kult religijny (np. za kazalnicą czy pulpitem) niezakładających w tym czasie
  maseczek.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna (wg oficjalnych danych):

 1. Prawie 20 000 zachorowań w całej Polsce (na 620 000 przeprowadzonych testów).
 2. Prawie 1000 zgonów.
 3. Średnia dzienna liczba zachorowań ostatniego tygodnia (nie licząc weekendu) – 388
  osób.
 4. Średnia dzienna liczba zgonów – 17 osób.
 5. W ostatnim tygodniu ok. 70% zakażeń notuje się na Śląsku.

Módlmy się w intencji:

 • Bożej mądrości w sprawnym i bezpiecznym przywracaniu nabożeństw.
 • Zachowania spokoju, cierpliwości i dyscypliny w związku z obowiązującymi ograniczeniami.
 • Bożej ochrony przed zakażeniami.
 • Chorych i cierpiących nie tylko z powodu koronawirusa.
 • Pracowników służby zdrowia.
 • Mieszkańców Górnego Śląska, górników i ich rodzin.
 • Podopiecznych i personelu Domów Pomocy Społecznej.
 • Kadry żłobków i przedszkoli.
 • Wszystkich osób i rodzin dotkniętych ekonomicznymi skutkami kryzysu.

Trzymajmy się słów z 2 Tm 4,18:
Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebieskiego; Jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen

Z chrześcijańskim pozdrowieniem
Zarząd Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w RP

 Dodatek – rozwiązania w innych krajach

0