Możliwość przedłużenia prenumeraty czasopism i podręczników na II półrocze
15-05-2020Aktualności

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Kościoła kierującej się aktualną sytuacją finansową Wydawnictwa „Znaki Czasu”, koszty wysyłki periodyków i prenumerat (Lekcje Biblijne, Głos Adwentu, Znaki Czasu) na 2020 r. ponosi Zamawiający.Koszty te są zależne odwagi przesyłki (ilości zamówionych egzemplarzy)i będą doliczone do faktury.

MIESIĘCZNIK  „ZNAKI CZASU”

Cena pojedynczego egzemplarza                              7,5 zł

Prenumerata na II półrocze 2020r. (5 numerów)

  • Z b o r o w a  (bez kosztów wysyłki)              30 zł (6 zł/1 egz.)

DWUMIESIĘCZNIK „GŁOS  ADWENTU”

Cena pojedynczego egzemplarza                              13,5 zł

Prenumerata na  II półrocze 2020r.  (3 numery)

  • Z b o r o w a  (bez kosztów wysyłki)              30 zł  (10zł/1 egz.) 

KWARTALNIKLEKCJE BIBLIJNE”

Cena pojedynczego egzemplarza                              13 zł

Prenumerata na II półrocze 2020r.   (2 numery)

  • Z b o r o w a   (bez kosztów wysyłki)             20 zł  (10 zł/1 egz.)    

Uwagi końcowe:

całkowity koszt prenumeraty wraz z wysyłką będzie obliczony po podaniu Wydawnictwu ilości zamówionych periodyków.

ostateczny termin zamówienia prenumeraty z b o r o w e j upływa              15 czerwca 2020r.

po tym terminie zamówienia będą przyjmowane wg. wyższych cen prenumerat dla klientów indywidualnych.

Zachęcamy do prenumeraty  z b o r o w e j  z uwagi na niższe ceny periodyków  oraz niższe koszty wysyłki zbiorczej! 

Zamówienia prenumerat można realizować jedynie emailem pod adres kontakt@znakiczasu.pl lub telefonicznie – 22 331 98 00.

0