Jakiegoś mnie, Panie Boże stworzył, takiego mnie masz
10-10-2020