Błądzicie, gdyż nie znacie pism ani mocy Bożej
14-12-2013