10. MESJASZ I IZRAEL W PROROCTWACH

12-12-2012
Rodzaj usługi:

I jeszcze raz Księga Daniela.
Tym razem proroctwa dotyczące starożytnego Izraela oraz jego dalszych losów.
Na podstawie proroczych zapowiedzi można dokładnie wyliczyć czas przyjścia Mesjasza?
Czy był nim Jezus Chrystus

Tematy: , ,
0