Oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni na ten sam obraz.