Jak było za dni Noego tak będzie za dnia przyjścia Syna Człowieczego
15-09-2018