Aby dziecko nawiązało osobisty kontakt z Bogiem
29-03-2014