DZIEŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
14-05-2022Aktualności

Ostatnio coraz częściej wymienianym słowem i tematem jest „odporność”.
O odporności mówiliśmy wiele podczas pandemii covida 19, potrzebujemy odporności, aby przeżyć stresy i napięcia wywołane niesprzyjającymi okolicznościami. O ludziach, którzy przeżywają koszmar wojny mówimy, że potrzebują szczególnej odporności. W naszej walce duchowej również wymieniamy odporność jako ważny czynnik ochrony przed złem. Słowo to występuje w wielu jeszcze kontekstach. Coraz częściej z bezradnością spotykamy się z ludźmi odpornymi na jakiekolwiek argumenty.

Tegoroczny Dzień Rodziny Chrześcijańskiej poświęcamy tematowi odporności w małżeństwie i rodzinie. Jednym ze zjawisk, któremu powinniśmy stawiać odpór jest przemoc, zarówno w jej fizycznym, psychicznym, jak i duchowym wymiarze. W tym roku staraniem sekretariatów rodziny, edukacji, kaznodziejstwa, zdrowia oraz osób szczególnej troski zorganizowane zostały i zostaną dwie konferencje poświęcone tym zagadnieniom.

0