10 Dni modlitw 7-17 stycznia 2015 – „Doświadczenie Owocu Ducha”
19-12-2014Ogłoszenia

„Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie odmówił mi swej łaski!”
Ps. 66,20

Drogie Siostry i Bracia w Jezusie Chrystusie.
Kolejny już raz mamy okazję spotykania się w corocznym programie 10 Dni Modlitwy. Choć przed Panem możemy stawiać się ze swym uwielbieniem i prośbami właściwie w każdej chwili, jednak ten najbliższy okres niech będzie czasem szczególnego zjednoczenia z Rodziną Bożą. Zagłębiajmy się w Słowo Boże i otwierajmy się na wpływ Ducha Świętego.
Będziemy w tych dniach zastanawiać się nad wpływem Boskiego Pocieszyciela na praktyczną stronę chrześcijańskiego życia. Czy nasze życie rodzi owoc Ducha? Czy otwarci jesteśmy na ten niezwykły dotyk Jego mocy, który może nieodwracalnie zmienić wszystko? Czy pragniemy takiej zmiany? Czy jesteśmy na nią gotowi?
Jestem przekonany, że spotkania tego cyklu mogą być wielkim duchowym doświadczeniem dla każdego uczestnika. Proszę, by chętne osoby ostatni dzień tego programu – sobotę 17 stycznia – uczyniły czasem szczególnych modlitw i postu. Niech naszymi intencjami będą jedność, ożywienie i reformacja – osobiste, poszczególnych zborów i całego Kościoła.

Łączę życzenia Bożego pokoju i umocnienia w nadziei powracającego Jezusa.

W imieniu Zarządu Kościoła
brat w Chrystusie

Jarosław Dzięgielewski

Od 7 stycznia spotykamy się przez 10 dni codziennie o godzinie 18:00  na studium Słowa Bożego i modlitwie w budynku kościoła (ul. Kopcińskiego 67). ZAPRASZAMY!

Pobierz Czytanki pdf

0