Czy grzeszny człowiek może pomóc Zbawicielowi
26-07-2014