Czego chcesz od nas Panie, za Twe hojne dary
14-10-2017