Bezwarunkowa miłość Boża żródłem życia w posłuszeństwie
26-10-2013