01. Czy Pismo Święte zostało sfałszowane?
08-11-2014