IV Kongres ASI Polska – Bóg, jakiego nie znałeś
15-11-2013Ogłoszenia

Zapraszamy na IV Kongres ASI Polska,
5-8 grudnia 2013, Łódź

Witajcie drodzy przyjaciele, siostry i bracia, którzy wierzycie i oczekujecie na rychłe przyjście naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa!

Szybkimi krokami zbliża się kolejny, już IV Kongres ASI Polska. Tym razem spotkamy się w Łodzi w dniach 5-8 grudnia. Głównym mówcą będzie brat Ty Gibson – wykładowca seminaryjny, prezenter telewizyjny i przyjaciel Pana Boga.
Już wkrótce nasz Pan przyjdzie po raz drugi, przyjdzie, by zabrać swoje dzieci do domu, który dla nas przygotował. Cóż to będzie za wspaniała chwila spotkać się z Tym, który jest źródłem miłości i pragnie, aby ta miłość wypełniała nas już dzisiaj! Czy chcecie, aby miłość Boża wypełniła wasze życie już dzisiaj? Ja bardzo tego pragnę, gdyż wtedy rośnie moja motywacja, by pokazywać ludziom, którzy nie wiedzą o zbawieniu w Chrystusie, tę miłość, nadzieję i radość.

Kongres ASI jest właśnie takim miejscem, gdzie możemy poznawać Pana Boga i wywyższać Jego imię. W czasie jego trwania poznamy niecodzienne sposoby realizacji misji zleconej nam przez Boga. Usłyszymy o realizacji projektów wspieranych przez ASI w całym kraju oraz o nowych przedsięwzięciach, które potrzebują naszego wsparcia.

Podczas poprzednich spotkań rozkoszowaliśmy się Panem Bogiem jako doskonałym, genialnym i wszechmocnym Stwórcą. Zachwycaliśmy się Bożym Prawem Miłości, prawem, które dostaliśmy jako podarunek dla naszego dobra, a nie po to, by nas ono ograniczało.

„Bóg, jakiego nie znałeś” to motto IV Kongresu ASI Polska. Podczas spotkania główny mówca, Ty Gibson, pragnie nas zachwycić bezwarunkową miłością Pana Boga. Pozwólcie, że zacytuję niektóre zdania z jego książki: „Bóg jest miłością – a miłość jest rzeczywistością całkowitego skoncentrowania się na innych. (…) Wszystkie myśli, słowa i czyny, które nastawione są na zaspokajanie własnych potrzeb kosztem innych, są grzechem. We wszechświecie zasadniczo dzieją się jedynie dwie rzeczy: miłość lub grzech, skoncentrowanie się na sobie albo na innych”. Jakaż głębia jest w nich zawarta!

Wierzę w to, że podczas tego Kongresu po raz kolejny dostrzeżemy cudowność Bożego charakteru. Dlatego serdecznie zapraszam wszystkich, którzy mają gorące pragnienie rozkochać się w Panu Bogu, źródle miłości, na IV Kongres ASI Polska.

Paweł Skrzypczak
Przewodniczący ASI Polska

ZOBACZ SZCZEGÓŁY KONGRESU

0