Ostatni decydujący bój

„Boć jeszcze bardzo, bardzo maluczko, a oto ten, który ma przyjść, przyjdzie, a nie omieszka”. (Hebr. 10;37)

Żyjemy w czasie końca. Szybkie spełnianie się znaków czasu świadczy o tym, że powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie, jest tuż przed drzwiami. Poważne i pełne znaczenia są dni, w których żyjemy. Stopniowo, niezawodnie opuszcza Duch Boży ziemię, Plagi i wyroki, już spadają na tych, co wzgardzili łaską Bożą. Katastrofy na lądzie i morzu, niepewna sytuacja społeczeństw, wieści o wojnach – zwiastują klęskę. Zapowiadają one nadciąganie ...

Więcej
0

Mięso jako pożywienie

E.G. White

Dieta ustanowiona na początku przez Boga nie zawierała żadnego pożywienia pochodzenia zwierzęcego. Dopiero po potopie, kiedy wszystko, co zielone, zostało zniszczone na ziemi, człowiek otrzymał zezwolenie na jedzenie mięsa.

Kiedy Bóg ustalił dla człowieka pokarm w Edenie, wskazał dietę najlepszą i najbardziej odpowiednią. W wyborze pożywienia dla Izraelitów On udzielił tej samej lekcji. Bóg wyprowadził Izraelitow z Egiptu i podjął się ich nauczania, jako że mieli być jego ...

Więcej
0

Grzech rozwiązłości

„Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły i na sercach ich wypiszę je, i będę im Bogiem, a oni będą mi ludem.”
Gdy prawo Boże zapisane jest w sercu, uwidoczni się to w czystym i świętym życiu. Przykazania Boże nie są martwą literą. Są one duchem i żywotem, sprowadzając wyobrażenia, a nawet myśli, w poddanie woli Chrystusa. Serce, w ...
Więcej
0

Od dilera do pastora – historia mojego nawrócenia

Kiedy miałem 16 lat dowiedziałem się, że będę miał rodzeństwo. Egoistyczna świadomość kończącego się okresu mojego domowego jednowładztwa była dla mnie prawdziwym dramatem. Cały czas miałem jednak nadzieję, iż to się nie stanie. Wierzyłem w to do tego stopnia, że dopiero na dwa tygodnie przed narodzinami nowego członka rodziny przyznałem się moim kolegom, że będę miał rodzeństwo. Urodziła się dziewczynka, dla której wybrałem imię – Magdalena. Dzisiaj bardzo się lubimy, ale wtedy nie mogłem sobie poradzić z taką konkurencją.

Zacząłem się ...

Więcej
0

Bosko-ludzka natura Jezusa

Odkupiciel świata przeszedł przez teren, gdzie Adam upadł z powodu swego nieposłuszeństwa wobec prawa Jahwe. Jednorodzony Syn Boży przyszedł na nasz świat jako człowiek, aby objawić światu, że ludzie mogą zachować prawo Boże. Szatan, upadły anioł, oświadczył, że po nieposłuszeństwie Adama żaden człowiek nie jest w stanie zachować prawa Bożego. Oświadczył, że cała rasa znajduje się pod jego kontrolą.

Syn Boży umieścił siebie samego na miejscu grzesznika, i przeszedł przez teren, na którym ...

Więcej
0
Strona 25 z 25 «...10202122232425