TYDZIEŃ MODLITWY 2021 – OKÓLNIK
06-11-2021Aktualności

Witajcie Drodzy w Chrystusie!

W Biblii czytamy na temat wczesnego Kościoła Chrześcijańskiego: „I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2, 41). Wierzę, że my również pragniemy tego doświadczyć. Dlatego z wielką radością zapraszam do uczestniczenia w Ogólnoświatowym Tygodniu Modlitw, który rozpoczyna się 6 listopada. W tym czasie wyznawcy Bożego  Kościoła na całym świecie zjednoczą się we wspólnych modlitwach, aby dziękować Panu Bogu, wielbić GO i jednocześnie prosić o szczególne działanie Ducha Świętego w celu przekazania światu poselstwa Trzech Aniołów. Najpierw  jednak sami musimy je lepiej zrozumieć i stosować w życiu, a dopiero potem skutecznie zwiastować. Jest to poselstwo ostrzeżenia, napomnienia, ale również dobrej nowiny o Bożym usprawiedliwieniu w Chrystusie. Jest ono skierowane do każdego mieszkańca naszej planety.

Ze smutkiem jednak musimy stwierdzić, że wiele osób nie jest przygotowanych na przyjęcie tego poselstwa, ale mamy obietnicę, że  Duch Święty w niezwykły sposób poruszy ludzkie serca i przygotuje je na Przyjście Jezusa. Pojawia się pytanie, czy my sami jesteśmy przygotowani do tego zadania? Dlatego pragniemy to osobiste przygotowanie rozpocząć poprzez uczestniczenie w Tygodniu Modlitw. Będziemy prosić o osobiste nawrócenie, namaszczenie Duchem Świętym, przygotowanie nas na to szczególne zwiastowanie. Przez cały tydzień będziemy omawiać poszczególne części tego poselstwa i jednoczyć się we wspólnych modlitwach zanoszonych do Naszego Ojca w niebie. Pamiętajmy, w modlitwie jest moc.

Tak jak w przeszłości Pan Bóg kierował szczególne zadanie do Izraela, obecnie kieruje do swego Kościoła słowami: „Pamiętaj jesteś moim posłańcem, nie zapomnę o tobie. Starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę. Nawróć się do mnie, bo cię odkupiłem” (Iz 44,22).

Przed nami wielkie dzieło do wykonania. Pan Bóg  powołał  Ciebie i mnie na Swego posłańca, zapewniając o  uzdolnieniu nas do misji.

Materiał do studiowania znajduje się w najnowszym wydaniu „Głosu Adwentu”.  Będzie również wysłany e-mailem do pastorów i starszych zborów oraz dostępny do pobrania na stronie kościelnej: www.adwent.pl.

Wasz brat w Chrystusie

Ryszard Jankowski

Media

0