Szkoła Biblijna – “SĄD NAD BABILONEM” i kazanie “Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu”
23-03-2019