Szkoła Biblijna – „Siedem trąb” i kazanie „Moje świadectwo nawrócenia”
16-02-2019