Szkoła Biblijna – “Siedem trąb” i kazanie “Moje świadectwo nawrócenia”