10-05-2014 Sobotni koncert New Heaven
05-06-2014Ogłoszenia

Sobota 10 maja 2014 r. na długo pozostanie w pamięci członków Zboru Łódź – Widzew. Mieliśmy  przywilej być na pięknym nabożeństwie w wypełnionym po brzegi członkami, przyjaciółmi prawdy i gośćmi domu modlitwy na Kopcińskiego 67.
                Na ten uroczysty czas zaprosiliśmy przede wszystkim naszego Pana , a wiew Ducha Świętego był powszechnie odczuwalny.  Młodzież prowadziła pierwszą część nabożeństwa, a  zespół New Heaven, który upodobał sobie nasz zbór, by tu odbywały się jego próby, uświetniał swoimi pieśniami całe nabożeństwo.  Obecny był również kaznodzieja okręgowy br. Czesław Czajka oraz kierownik do spraw młodzieży w naszym Kościele br. Marek Micyk, który opowiedział najpierw historię dla dzieci o tym jak pewien Indianin oddał całego siebie Bogu, a następnie wygłosił  kazanie dla dorosłych nawiązujące do potopu jako obrazu chrztu. Po kazaniu trzy katechumenki: Elżbieta, Kasia i Krystyna,  które zdecydowały, że zawrą przymierze z Panem, złożyły wyznanie wiary i zostały ochrzczone w zborowym baptysterium przez wymienionych wyżej kaznodziejów. Następnie te trzy siostry zostały w modlitwie polecone Bogu, by On obdarzył je darami Ducha Świętego potrzebnymi do budowania zboru jako ciała Chrystusa. Po tym akcie dwie siostry zostały  przyjęte do Zboru Łódź – Widzew, a jedna do Zboru w Szarowie. Zaraz po nabożeństwie spotkaliśmy się wszyscy na wspólnej agapie, gdzie cieszyliśmy się z tego, że Pan przydał  nowe osoby do naszego grona. To spotkanie  dało nam możliwość nawiązania ciepłych relacji z przyjaciółmi  którzy byli obecni na tej uroczystości. 
                Po krótkim odpoczynku jeszcze raz zjawiliśmy się w domu modlitwy o godzinie 19.00. Kolejny raz tego dnia kościół wypełnił się po brzegi ludźmi. Ci którzy przybyli na spotkanie z „muzyką dla duszy” jak było napisane na zaproszeniach na koncert, zastali to miejsce pięknie przystrojone niczym prawdziwy ogród: bzem, lawendą, świecami i innymi dekoracjami nawiązującymi do tego miejsca.  Zespół New Heaven zaprosił nas do „ogrodu” jaki jest przedmiotem  marzeń wszystkich dzieci Bożych. Na ekranie widzieliśmy słowa nastrojowych pieśni by móc włączyć się do wspólnego uwielbienia. W przerwach potrzebnych na nabranie oddechu dla zespołu, był czas na podzielenie się doświadczeniami przeżytymi, w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki, a także marzeniami  o ogrodzie jaki gotuje nam Pan. Na wychodzących czekała miła niespodzianka w postaci listów wręczanych każdemu, które zawierały w swej treści obietnicę i nadzieję związaną ze zbawieniem,  a także w postaci skromnego poczęstunku – babeczek przygotowanych przez nasze siostry.

                Koncert był ze wszech miar udany i jeszcze raz ci którzy w nim uczestniczyli pragną podziękować przede wszystkim Bogu za talenty jakimi obdarzył młodzież śpiewającą i grającą w zespole New Heaven, a także wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by zbór w Łodzi przeżył tak radosne chwile. Z trudem przyszło nam się rozstać i wrócić do domów. Mamy nadzieję na kolejne, tak radosne Sabaty!

Oglądaj zdjęcia

0