Związek Harcerstwa Adwentystycznego Pathfinder to związek harcerski działający przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Jesteśmy potężną harcerską/skautową organizacją działającą na rzecz dzieci i młodzieży na całym świecie.  Jesteśmy ludźmi, którzy oczekują powtórnego przyjścia Pana Jezusa, stąd w nazwie adwentyzm. Nasze działania i cele nakierowane są przede wszystkim na służbę dla wszechmocnego Boga. Drugi człon nazwy – „Pathfinder”, to angielskie słowo odzwierciedlające kogoś, kto jest poszukiwaczem ścieżek, choć główny szlak już odnalazł. Jest nim Chrystus (J 14,6).

Pathfinder to potężna światowa organizacja licząca ponad 2 miliony członków, w tym dorosłych, młodzież i dzieci w wieku od 10 lat, prowadząca swoją działalność od pięćdziesiątych lat zeszłego stulecia. Oferuje ona młodym ludziom czynny wypoczynek, przygodę i możliwość pracy w grupie rówieśników, co jednocześnie sprzyja zawiązywaniu się przyjaźni, jak i wzmaga poczucie więzi z kościołem. Pierwotnie był to program szkoły sobotniej dla dzieci prowadzonej przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, z czasem jednak wzbogacono go o takie punkty, jak przebywanie na łonie natury i wspólne obozy. Podczas takich spotkań dzieci miały możliwość wszechstronnego rozwoju. Rozwijały się społecznie, uczyły się sumiennie wykonywać czynności dnia codziennego, pomagały innym i odnajdywały Boga. Wraz z biegiem kolejnych lat organizacja Pathfinder otworzyła się na członków z innych wspólnot wyznaniowych.  W Polsce ZHA Pathfinder (znany również jako Pathfinder Polska) działa od ponad dwudziestu lat i przyjął prostą strukturę organizacyjną. Na czele Związku stoi Komendant Główny (we współpracy z Radą Drużynowych), któremu podlegają trzej komendanci: Chorągwi  Zachodniej, Chorągwi Wschodniej oraz Chorągwi Południowej. Komendantom Chorągwi podlegają działające na jej terenie drużyny. Każda z drużyn dzieli się na zastępy. Tworzymy drużyny zuchowe oraz harcerskie w zależności od potrzeb i wieku uczestników zajęć.

Dziećmi zajmują się dorośli, wykwalifikowana kadra, która przeszła kurs prowadzenia zajęć. Nierzadko są to pedagodzy, wychowawcy kolonijni lub osoby zajmujące się na co dzień pracą z dziećmi i młodzieżą.
W razie pytań odnośnie zbiórek zuchów w Łodzi prosimy o kontakt mailowy z zastepowym Mirkiem (miroslawwidz@o2.pl)
 

Odwiedź Stronę Polskiego Związku Harcerstwa Adwentystycznego     

Wejdź na stronę

 

WYDARZENIA