Sobotnie nabożeństwo było wyjątkowe z okazji uroczystości pamiątki Wieczerzy Pańskiej, a także z powodu prowadzenia nabożeństwa przez dzieci! Kazaniem Słowa Bożego służył nam lokalny pastor Zbigniew Makarewicz. Po nabożeństwie grupa młodzieży udała się do domu opieki, aby odwiedzić ciocię Mieczysławę. Na miejscu śpiewaliśmy, modliliśmy się, a także przeczytaliśmy ostatnią czytankę przygotowaną z okazji Młodzieżowego Tygodnia Modlitwy. Dziękujemy Panu Bogu za jej radość, wdzięczność i nadzieję jaką ma w Panu Jezusie!