W sobotę 21-go stycznia odbył się Zjazd Kaznodziei Ewangelistów. Dzielenie się doświadczeniami w sposobach przekazywania Dobrej Nowiny w naszej okolicy, to czysta radość i najlepsze szkolenie.
W sercach wielu słuchaczy pojawiło się pragnienie pracy dla Pana poprzez informowanie ludzi o możliwościach poznania i zrozumienia Bożych planów, co do naszej przyszłości. Ulotki, broszurki, książki i szeroka edukacja pozwoli ludziom ujrzeć prawdziwy obraz Boga, jako kochającego Ojca, pragnącego szczęścia swych dzieci.