Kol. 3:23-24 ‚Cokolwiek czynicie, wkładajcie w to całe serce, tak jak zwykł człowiek trudzić się dla Pana, a nie dla ludzkiego oka. Bądźcie też pewni, że otrzymacie za to wieczną zapłatę od Pana w postaci udziału w Jego dobrach. Służcie Chrystusowi, bo On jest waszym prawdziwym Panem.’ W niedzielę pod koniec kwietnia br. zorganizowaliśmy dla dzieci akcję sadzenia roślin w przykościelnym ogródku naszego zboru Łódź- Widzew. Było siedmioro dzieci: Julek, Dawid, Kinga, Sandra, Mateusz, Judyta i Jakub. Posadziliśmy 18 iglaków i 3 kwitnące roślinki. Pan Bóg każdemu z nas dał różne umiejętności. Już od najwcześniejszych lat możemy podejmować się różnych wyzwań i zadań w pracy dla Boga i sprawdzać jakie mamy talenty i jakie działania sprawiają nam przyjemność. Okazuje się, że wszystkie dzieci potrafią z zaangażowaniem pracować w ogrodzie. Dzieci doskonale rozumieją zasady pracy zespołowej, prawie wcale nie trzeba było nimi sterować, wystarczyło mówić co jest do zrobienia i dzieci same rozdzielały obowiązki i zapałem wykonywały poszczególne zadania. Ktoś kopał dołek, ktoś inny przynosił i sadził roślinkę, kolejne dzieci szykowały ziemię do podsypania, ktoś ubijał ziemię wokół roślinki, ktoś podlewał i nawet była osoba odpowiedzialna za zbieranie doniczek po roślinach w jedno miejsce. Na końcu dzieci dokładnie posprzątały cały teren po swoich pracach. Wszystkie miały dużą satysfakcję i radość z wykonanej pracy. Warto organizować różne akcje w zborze z udziałem dzieci. Takie wydarzenia są doskonałą okazją do budowania między uczestnikami bliższych relacji, do pokazania dzieciom w jaki sposób można służyć Bogu. Dla dorosłych też są ogromnym błogosławieństwem, bo możemy uczyć się od dzieci zaangażowania w pracy dla naszego Stwórcy.