NADZIEJA POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

“Tak nowi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź. Panie Jezu!” Obj.22,20
Powtórne przyjście Chrystusa było zawsze nadzieją Jego prawdziwych naśladowców. Pożegnalna obietnica Zbawiciela na Górze Oliwnej, że przyjdzie po raz wtóry, rozjaśniła uczniom przyszłość i wypełniła ich serca radością i nadzieją, której nie mogły przytłumić troski, ani osłabić doświadczenia. Wśród cierpień i prześladowań, “objawienie chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa” było ...

Więcej
0

W niewoli gier komputerowych

To o czym chcę powiedzieć, nie należy do przyjemnych dla mnie wspomnień. Jest mi nieprzyjemnie wypowiadać wiele rzeczy. Powinienem jednak wam powiedzieć, że widzę nieszczęście, które zawisło nad młodymi ludźmi. Ja byłem już 10 lat wierzącym i byłem prezydentem misji chrześcijańskiej u nas, na Uralu (i dzięki miłości Bożej do dzisiaj stoję na jej czele). Ale razem z tym, w moim życiu działy się straszne rzeczy. Jeszcze przed nawróceniem poznawałem komputerowe technologie i z ...

Więcej
0

Próby i trudne chwile!

„Poczytujcie to sobie za największą radość, moi bracia, gdy rozmaite próby przechodzicie; Wiedząc, że doświadczenie waszej wiary wyrabia cierpliwość. Cierpliwość zaś niech dopełni swego dzieła, abyście byli doskonali i zupełni, niemający żadnych braków.” (Jk 1,2–4 UBG)

Trudne chwile w życiu – wszyscy przez nie przechodzimy. Dlaczego one się zdarzają? Uczę się, że Bóg jest większy niż jakiekolwiek moje problemy. On zawsze jest ze mną. On zawsze mnie ...

Więcej
0

Chrześcijański Charakter

Słowo Boże nie tylko przytacza wielkie zasady prawdy i obowiązku, które powinny rządzić naszym życiem, lecz także dla naszej zachęty przedstawia historię wielu tych, którzy zademonstrowali te zasady. Ludzie „tymże biedom poddani jako i my”, walczyli z pokusą i zwyciężyli w sile Wszechmocnego Pomocnika. Wśród trudności większych niż te, do sprostania którym my zostaliśmy wezwani, ludzie byli wierni obowiązkowi i Bogu.

Poza jedynym doskonałym Wzorem, na świętych stronicach nie ...

Więcej
0

CHRYSTUS DROGĄ ŻYCIA

Przyszedł Jezus do Galilei, każąc Ewangieliją królestwa Bożego, a mówiąc: Wypełnił się czas, i przybliżyło się królestwo Boże: Pokutujcie, a wierzcie Ewangielii.” Mar. 1:14-15 (BG)

Pokuta jest połączona z wiarą i w ewangelii wysunięta została jako niezbędna do zbawienia. Paweł głosił pokutę. Powiedział: “Jakom się nie schraniał niczego, toby było pożyteczne, abym wam nie oznajmił, i nie uczył was ...

Więcej
0

BÓG CHRONI PRAWA CZŁOWIEKA

Bóg musi karać morderców. On daje życie, i On odbiera życie, gdy życie to staje się postrachem i zagrożeniem. Miłosierdzie okazane umyślnemu mordercy jest okrucieństwem wobec jego współtowarzyszy.”

Nadanie prawa – Talks and Sermons Vol. 2, p. 187 – 188 (fragment)


Jakże cierpliwie Bóg ochraniał prawa człowieka! Przypisał karę do umyślnego morderstwa. „Kto przelewa krew człowieka, tego ...

Więcej
0

MODLITWA BEZ ODPOWIEDZI?

Psalm 88,14-15: Lecz ja, Panie, do ciebie wołam, a rankiem wita cię modlitwa moja:
Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, ukrywasz przede mną oblicze swoje?

Żona i matka dwojga dzieci nagle umiera na raka. Nie mam pojęcia, dlaczego Bóg pozwolił, by taka straszna choroba zabiła człowieka w takim momencie życia. Nie wiem, dlaczego pozwolił, by mąż i dzieci stracili kogoś tak drogiego, ani dlaczego jej rodzice, bracia, siostry, przyjaciele ...

Więcej
0

BOŻYM NARZĘDZIOM NALEŻY SIĘ SZACUNEK

Na Syjonie jest wielu grzeszników, a są oni porównani do kąkolu wśród pszenicy. Lecz Chrystus powiedział: „Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły.” Nie mamy żadnego zniechęcającego poselstwa dla kościoła. Chociaż dawane są nagany, ostrzeżenia i słowa karcenia to kościół stoi jako Boże wybrane narzędzie rozpowszechniania światła. Zachowujący przykazania lud ...

Więcej
0

BĄDŹCIE JEDNI DLA DRUGICH UPRZEJMI

W Swoim życiu Chrystus dał przykład jak powinniśmy traktować siebie nawzajem. Chodził „czyniąc dobrze”, usługując cierpiącym i nauczając nieświadomych. Nie przyszedł na ten świat, aby zbawić sprawiedliwych; ponieważ nie było żadnego sprawiedliwego. Przyszedł, aby zbawić wszystkich, którzy odczuwali swoją potrzebę Zbawiciela. Dla tego celu pracował niestrudzenie, nigdy nie myśląc o Sobie Samym.

Chrystus nieustannie ciężko pracował, aby wybawić ludzi ze zwiedzenia. Dla tego celu muszą pracować Jego ...

Więcej
0

Niezwykłe doniesienia reporterów AWR

Niesamowita historia, którą usłyszeliśmy od dyrektora naszej rozgłośni FM w kenijskim mieście Eldoret, potwierdza moc interwencji niebiańskich aniołów w życiu osób zważających na Boży głos.

Przemierzając pewną część świata, dyrektor stacji usłyszał niedawno następującą historię z pierwszej ręki:

Adwentystycznego pastora poproszono o odwiedzenie domu w mieście, gdzie prześladowano chrześcijan. Po przybyciu na miejsce kaznodzieja ku ...

Więcej
0