Taj Pacleb – “Wielki w oczach Pana” oraz “Pierwszy i ostatni zwiastunowie”

Drukuj

Zapraszamy do wysłuchania nowo przetłumaczonych kazań Taja Pacleba zatytułowanych “Wielki w oczach Pana” i “Pierwszy i ostatni zwiastunowie”. Kazania zostały wygłoszone w trakcie Generalnej Konferencji Młodzieży w 2015 roku.

Oglądaj kazanie

0