Tag: zarząd

Posty oznaczone 'zarząd'

ZALECENIA ZARZĄDU KOŚCIOŁA W ZWIĄZKU Z KOLEJNYM ETAPEM ZNOSZENIA OGRANICZEŃ

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Zalecenia Zarządu Kościoła
z dnia 2 czerwca 2020 roku

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 rokuWytycznymi Wydziału Transeuropejskiego Generalnej Konferencji z dnia 18 maja 2020 roku oraz aktualną sytuacją epidemiologiczną informujemy, co następuje:

Obowiązek zakrywania ust i nosa

1. Według § 15 ust. 8 „zgromadzenia organizowane w ramach kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie to odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o ...

Więcej
0

Komunikat Zarządu Kościoła z dnia 20 maja 2020 roku

Wobec wydania kolejnego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku
https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2020-878,18990016.html informujemy:

  1. W trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych w
    budynku użyteczności publicznej na to przeznaczonym znajdować się może 1 uczestnik
    na 10 m2 w budynkach o powierzchni powyżej 50 m2
  2. W budynkach o powierzchni mniejszej niż 50 m2 przebywać może tylko 5 osób.
  3. Zbory odbywające nabożeństwa w wynajętych budynkach użyteczności publicznej
    niebędących obiektami kultu religijnego (np. ...
Więcej
0

PISMO ZARZĄDU KOŚCIOŁA ADWENTYSTÓW W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 19 KWIETNIA 2020 ROKU

Do Wyznawców, Starszych Zborów i Pastorów.

Zalecenia Zarządu Kościoła
z dnia 20 kwietnia 2020 roku

Wobec opublikowania kolejnego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,  którego treść zamieszczamy też w załączniku do niniejszego pisma, pragniemy poinformować o podjętych przez Zarząd Kościoła, w porozumieniu z zarządami diecezji, działaniach i przyjętych zaleceniach.

  1. Dnia 17 kwietnia, czyli 2 dni przed wejściem w życie rozporządzenia z 19 kwietnia, nasz Kościół skierował do Prezesa Rady ...
Więcej
0