Nowy kwartał Lekcji Biblijnych “Księga Daniela”
03-01-2020Aktualności

Rozpoczynamy nowy kwartał lekcji Biblijnych. Przez najbliższe 3 miesiące studiować będziemy księgę Daniela.

Żyjąc u końca proroczej linii czasu tego świata, widzimy wyraźnie, że Księga Daniela trafnie przepowiedziała wszystkie ziemskie imperia, a więc mamy mocny powód, by ufać, że nastanie także to królestwo, na które jeszcze czekamy — wieczne Boże Królestwo, a które Jezus ustanowi po swoim powtórnym przyjściu.

O tak, Księga Daniela jest wspaniałym dokumentem historycznym utwierdzającym naszą wiarę, szczególnie ważnym dla adwentystów dnia siódmego, jako że znajdujemy na jej kartach fragmenty tekstu związane bezpośrednio z początkami naszego ruchu, takie jak Dn 8,14: „Odpowiedział mu: »Aż do dwóch tysięcy trzystu wieczorów i poranków. Potem świątynia zostanie oczyszczona«” (BC). Ten werset jest paralelny do Dn 7,22.26-27, gdzie jest mowa o tym, że po wielkim niebiańskim sądzie, którego wyrok okaże się korzystny dla świętych Najwyższego, zostanie ustanowione wieczne Królestwo Boże. W przeciwieństwie do przemijających ziemskich imperiów to królestwo trwać będzie wiecznie.

Studium Lekcji Biblijnych

0