Modlimy się codziennie o godzinie 19:00
13-03-2020Aktualności

Sytuacja na świecie się rozwija. Rządzący wprowadzają kolejne obostrzenia, które mają przeciwdziałać rozpowszechnianiu się koronawirusa. 

My, jako ludzie wierzący, mamy najlepszą broń, z której możemy korzystać w każdym miejscu na świecie i o każdej porze ‼️

Możemy zanosić modlitwy do Wszechmocnego Boga, którego “ręka nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć.” (Iz 59,1) 

Dołącz do nas w codziennych modlitwach! 

Módlmy się wspólnie każdego dnia o godz. 19.00.

Gdziekolwiek jesteś, módl się w tym czasie o mądrość dla rządzących, aby podejmowali właściwe decyzje.

Módl się o tych, którzy są zarażeni i potrzebują uzdrowienia.

Módl się o tych, którzy potrzebują pomocy lekarskiej, a mogą mieć problem z jej uzyskaniem.

Módl się o tych, którzy są poddani kwarantannie i mogą mieć trudności z dostępem do jedzenia.

Módl się, aby Pan Bóg chronił nas przed tą zarazą.

Módl się o swoich najbliższych.

Bóg mówi: “Zaiste Ja, Pan, nie zmieniam się.”

On ma taką samą moc jak zawsze! I w Nim jest nasz ratunek. 

Będziesz z nami?

Daj znać i podaj dalej tę informację! Niech jak najwięcej ludzi połączy się w modlitwie o pokonanie koronawirusa!

0