Poselstwo trzeciego anioła
Poselstwo trzeciego anioła stanowi najcenniejsze poselstwo jakie Bóg dał swojemu ludowi. Polecił także, aby zostało ono za jego pośrednictwem, przekazane ginącemu światu, ponieważ jest dla niego jedyną nadzieją ratunku. Bóg oczekuje, że poselstwo to będzie jedyną rzeczą, która łączyć będzie Jego lud ze światem. Poselstwo to jest objawieniem sprawiedliwości Jezusa Chrystusa, oferowanej grzesznikowi jedynie przez wiarę. Ono nawołuje do pełnego poświęcenia się Bogu i do przyjęcia Ducha Świętego – mocy, która jako jedyna jest w stanie sprawić, że poselstwo trzeciego anioła wywrze trwały wpływ na ludzi w świecie. Bóg dał nam ten temat o największej doniosłości i uczynił nas odpowiedzialnymi za to, co zrobimy z tym poselstwem. Czas próby niebawem nadejdzie, a zatem „powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabłyśnie Pan, a jego chwała ukaże się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad tobą” (Iz. 60,1-3).