Tydzień modlitwy 2022 – okólnik – czytanki
06-11-2022Aktualności

Zaproszenie od udziału w Ogólnoświatowym Tygodniu Modlitw, który odbędzie się od 5 – 12 listopada.

Drodzy w Chrystusie!

„W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem”
List do Kolosan 4,2-3

Kieruję do Was szczególne zaproszenie do uczestniczenia w nabożeństwach modlitewnych, które odbędą się w dniach 5-12 listopada. Chcemy każdego dnia studiować przedstawiony temat w postaci czytanek, a przede wszystkim uczestniczyć we wspólnych modlitwach. Gdyby jednak nie udało się być osobiście obecnym na spotkaniu to zróbmy wszystko, abyśmy mogli uczestniczyć w spotkaniu on-line na Zoomie lub każdego dnia uczestniczyć w modlitwach między godziną 19:00 – 21:00. E. White napisała: „Ci, którzy zaniedbują modlitwę otoczeni są ciemnością szatana. Pokusy szeptane przez wroga wabią ich do grzechu, a wszystko to dzieje się dlatego, że nie korzystają  z danego przez Boga przywileju modlitwy. Dlaczego synowie i córki Boga tak niechętnie się modlą, chociaż modlitwa jest kluczem w dłoni wiary otwierającym niebiański skarbiec zawierający nieograniczone bogactwa Wszechmocy? Bez nieustannej modlitwy i przykładnego czuwania jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo braku rozwagi i zejścia z właściwej drogi.”

Jeśli kiedykolwiek zwracano uwagę na modlitwę to w chwili obecnej jest to niezwykle ważne dla każdego z nas. Jest wiele powodów, między innymi sytuacja spowodowana wojną na Ukrainie i wszelkimi związanymi z nią skutkami. Sytuacja w świecie religijnym i pojawiające się tendencje pokazują nam wypełniające się proroctwa księgi Apokalipsy i Daniela. jednocześnie uświadamiając nam naszą odpowiedzialność i powołanie do zwiastowania Przesłania Ewangelii, które zawiera zaproszenie i ostrzeżenie. 

Pragnę również zaprosić do złożenia szczególnego daru na zakończenia Tygodnia Modlitw, czyli 12 listopada. Dary te przeznaczone są na działalność Wydziału Trans-Europejskiego.

Oto kilka naszych propozycji na dalsze kontynuowanie modlitw:

  • spotykajmy się w kościele grupach w domach 2-3 razy w tygodniu,
  • uczestniczmy w spotkaniach modlitewnych on-line np. na Zoom,
  • uczestniczmy w modlitwach z rodzinami lub indywidualne w naszych
  • domach każdego wieczoru między godziną 19:00 – 21:00.

Materiał do studiowania znajduje się w najnowszym wydaniu „Głosu Adwentu”.

Wasz brat w Chrystusie 

Ryszard Jankowski

Media

0