Przesłanie Noworoczne – pastor Ryszard Jankowski
04-01-2023Aktualności

Drogie Siostry i Drodzy Bracia w Chrystusie!

Przed nami kolejny rok – 2023 i kolejna niewiadoma, co on nam przyniesie? Ostatnie trzy lata stawiały nas przed poważnymi wyzwaniami. Najpierw Covid-19, który przyczynił się do śmierci wielu osób i był zagrożeniem dla każdego.

Na początku tego roku byliśmy świadkami inwazji Rosji na Ukrainę. Rozpoczęła się kolejne wojna. Tym razem u naszych sąsiadów. Wielu z nich ratując swoje życie, przybyło do naszego kraju, gdzie spotkali się z otwartymi sercami Polaków. Przy tej okazji  chciałbym w szczególności podziękować tym wszystkim, którzy zaangażowali się w bezpośrednią pomoc dla uchodźców zza naszej wschodniej granicy. Warto podkreślić, że nasze domy modlitwy i kościoły stały się miejscem schronienia dla kilku tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Obecnie doświadczamy widma inflacji, poważnego kryzysu, narastających obaw i strachu. Czy jako chrześcijanie powinniśmy ulegać pesymizmowi
i niesamowitym lękom o naszą przyszłość? Chociaż taka reakcja jest typowa dla nas, ludzi, ponieważ nie znamy przyszłości, to jednak nie wolno nam zapomnieć o naszym Ojcu w niebie. On nie tylko zna przyszłość, ale przede wszystkim  przeciwstawia się działaniom sił zła, które chcą zniszczyć rodzaj ludzki. Zawsze jest blisko swoich dzieci, wspiera, broni, ratuje, a przede wszystkim zapewnia o swojej niekończącej się miłości do nas.

Drodzy, z okazji Nowego Roku pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia szczególnej Bożej opieki i prowadzeniaPełnego pokoju i głębokiego zaufania naszemu Ojcu w niebie. Niech Duch Święty napełni Was Bożą miłością, dokona przemiany naszych charakterów na wzór ukochanego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Życzę Wam zdrowia, szczególnej radości i nadziei. Pozdrawiam Was słowami: Przyjdź Panie Jezus!

Wasz brat w Chrystusie – Ryszard Jankowski
Przewodniczący Kościoła Adwentystów
Dnia Siódmego w Polsce

0