Szkoła Biblijna – „Siedem pieczęci” oraz kazanie: „Pamiątka – to co chcemy zachować w sercu”
02-02-2019