Szkoła Biblijna – “Siedem pieczęci” oraz kazanie: “Pamiątka – to co chcemy zachować w sercu”