07. Dlaczego nie wszystkie proroctwa się wypełniają?